Beregszentmiklósi várkastély/Замок «Сент-Міклош» (Чинадіївський)/Castle of Chynadiyovo

вул. Волошина, 53Б, Chynadiiovo, Zakarpattia Oblast, 89640, Chynadiyovo Kárpátalja , Ukrajna


Beregszentmiklósi várkastély

Munkácstól mintegy 6 km-re északkeletre, a Latorca völgyében fekszik Beregszentmiklós (ukránul:  Чинадійово). A falu alapítása valamikor a 12. században történhetett[1].

A vár építéséről azonban még sokáig hallgatnak a források. 1403. december 14-én Zsigmond király Perényi Imre pohárnokmesternek engedélyezi, hogy a szentmiklósi (Saluasenthmiclos) birtokán castellum seu fortalitium-ot (kisméretű várat) építtethessen[2]. 1583. május 6-án Telegdi Mihály várépítési engedélyt kap maga és utódai számára Rudolf királytól, a szentmiklósi kastély általa megkezdett építését azonban már nem fejezhette be, 1585. decembere táján hal meg. Noha Telegdi Mihály a szentmiklósi kastélyt kisebbik fiára, Pálra hagyta, az apja által megkezdett építkezést nagyobbik fia, János folytatta. Valószínűleg 1596-ra nyerte el végső formáját.

Szentmiklós kastélya a közepes méretű, saroktornyos, középső lépcsőteres, tömbszerű késő reneszánsz kastélyok típusába tartozik[3]. A kastélyt 2001-ben bérbe vette egy munkácsi festőművész-házaspár: Barthos József és felesége. Céljuk, hogy újból felvirágoztassák a kastélyt.

A Beregszentmiklósi várkastély napjainkban is látogatható, évente különféle történelmi és kulturális fesztiváloknak ad otthont.

 

[1] Lehoczky Tivadar: Beregvármegye monographiája. III. . Ungvár, 1881. (továbbiakban Lehoczky, 1881.)

[2] ZsO II/1 2846. sz.; MNL OL DL 8927. 1403. december 14.

[3] Emődi Tamás. A beregszentmiklósi Telegdi–Rákóczi- kastély. (In: https://epa.oszk.hu/00400/00458/00108/2005honap12cikk1184.htm)

Замок Берегсентміклош

Приблизно за 6 км на північний схід від м. Мукачево, в долині Латориці, лежить Берегсентміклош (українською Чинадієво). Припускають, що село було засноване близько 12 століття.[1]

Проте джерела протягом тривалого часу мовчать про будівництво замку. 14 грудня 1403 року король Сигізмунд (Жигмонд) дозволив головному обершенкові Імре Перені побудувати castellum seu fortalitium (невеликий замок) у своєму маєтку в Сентміклоші (Saluasenthmiclos).[2] 6 травня 1583 року Мігай Телегді отримав від короля Рудольфа дозвіл на будівництво замку для себе та своїх наступників, але він не встиг закінчити розпочате будівництво замку Сентміклош і помер близько грудня 1585 року. Хоча Мігай Телегді залишив замок Сентміклош своєму молодшому сину Палу, будівництво, розпочате батьком, продовжив його старший син Янош. Припускають, що замок набув остаточного вигляду в 1596 році.

Замок Сентміклош належить до блокоподібних замків епохи  пізнього Відродження середнього розміру, з кутовими баштами, сходами.[3] У 2001 році замок орендувала пара художників із Мукачева: Йожеф Бартош та його дружина. Їхня мета – щоб замок знову процвітав.

Замок Берегсентміклош можна відвідати і сьогодні, щороку тут проводяться різноманітні історичні та культурні фестивалі.

 

[1] Lehoczky Tivadar: Beregvármegye monographiája. III. (Монографія Березької жупи. Том ІІІ.) Ungvár, 1881. (надалі Lehoczky, 1881.)

[2] ZsO II/1 2846. sz.; MNL OL DL 8927. 1403. december 14.

[3] Emődi Tamás. A beregszentmiklósi Telegdi–Rákóczi- kastély. (In: https://epa.oszk.hu/00400/00458/00108/2005honap12cikk1184.htm)

Chynadievo (Beregszentmiklos) Castle

About 6 km the northeast of the city of Mukachevo, in the valley of Latorytsia, lies Beregszentmiklos (Chynadievo in Ukrainian). It is assumed that the village was founded around the 12th century.[1]

However, the sources were been silent for a long time about the construction of the castle. On December 14, 1403, King Sigismund (Zsigmond) allowed chief oberschenk Imre Perenyi to build a castellum seu fortalitium (small castle) on his estate in Saluasenthmiclos.[2]  On May 6, 1583, Mihaly Telegdi received permission from King Rudolph to build a castle for himself and his successors, but he did not have time to finish the construction of the castle and died around December 1585. Although Mihaly Telegdi left the castle of Szentmiklos to his younger son Pal, the construction started by his father was resumed by his eldest son Janos. It is assumed that the castle acquired its final appearance in 1596.

Szentmiklos Castle belongs to the block-shaped castles of the late Renaissance era of medium size, with corner towers and stairs.[3] In 2001, the castle was rented by a couple of artists from Mukachevo: Jozsef Bartos and his wife. Their goal is to make the castle flourish again.

Beregsentmiklós Castle can still be visited today, and various historical and cultural festivals are held here every year.

 

[1] Lehoczky Tivadar: Beregvármegye monographiája. III. (Монографія Березької жупи. Том ІІІ.) Ungvár, 1881. (надалі Lehoczky, 1881.)

[2] ZsO II/1 2846. sz.; MNL OL DL 8927. 1403. december 14.

[3] Emődi Tamás. A beregszentmiklósi Telegdi–Rákóczi- kastély. (In: https://epa.oszk.hu/00400/00458/00108/2005honap12cikk1184.htm)