A magyar honfoglalási emlékmű a Vereckei-hágón/Пам’ятник здобуття батьківщини угорцями на Верецькому перевалі/The monument of the Hungarian conquest on the Verecke pass

Zakarpattia Oblast, Ukraine, Verebes Zakarpattia Zakarpattia Oblast 89113, Ukrajna


A magyar honfoglalás millecentenáriumi emlékmű a Vereckei-hágón

A Vereckei-hágó az Északkeleti-Kárpátok (Ukrán-Kárpátok) egyik legfontosabb hágója. 895-ben a honfoglaló magyarok többsége a Vereckei-hágón keresztül érkezett a Kárpát-medencébe. A Képes Krónika adatai szerint a honfoglaló magyar seregek huzamosabb ideig tartózkodtak vidékünkön. A 839 méteres magasságban fekvő Vereckei-hágón először 1881 szeptemberében állítottak fel egy négy méter magas kőoszlopot a honfoglalás emlékére Pum József megyei királyi főmérnök és Buzáth Károly járási főszolgabíró közreműködésével.  Évtizedekkel később, 1996-ban kezdtek hozzá Matl Péter szobrászművész tervei alapján egy új honfoglalási emlékmű elkészítéséhez, melyet 2008-ban avattak fel[1].

[1] Marosi Anita. Kárpátalja anno: a Vereckei-hágó első honfoglalási emlékműve. (In: https://www.karpatalja.ma/sorozatok/karpatalja-anno/karpatalja-anno-a-vereckei-hago-elso-honfoglalasi-emlekmuve/)

Пам’ятник тисячолітнього ювілею здобуття угорцями батьківщини на Верецькому перевалі

Верецький перевал є одним із найважливіших перевалів Північно-Східних Карпат (Українських Карпат). У 895 р. більшість угорців-завойовників прийшла в Карпатський басейн саме через Верецький перевал. За даними Ілюстрованого Літопису, угорські війська-завойовники перебували в нашому краї досить довго. У вересні 1881 року в пам’ять про завоювання (здобуття батьківщини) за сприяння Йожефа Пума, головного королівського інженера регіону та окружного судді Кароя Бузата, на перевалі, на висоті 839 метрів була споруджена чотириметрова кам’яна колона. Через багато десятиліть, у 1996 році, за проектом скульптора Петера Матла почали будувати новий монумент завоювання, який урочисто відкрили у 2008 році.[1]

[1] Marosi Anita. Kárpátalja anno: a Vereckei-hágó első honfoglalási emlékműve. (Перший монумент завоювання батьківщини на Верецькому перевалі) (In: https://www.karpatalja.ma/sorozatok/karpatalja-anno/karpatalja-anno-a-vereckei-hago-elso-honfoglalasi-emlekmuve/)

The monument to the thousand-year anniversary of the acquisition of the homeland by the Hungarians on the Veretske Pass

Veretske Pass is one of the most important passes of the North-Eastern Carpathians (Ukrainian Carpathians). In 895, the majority of conquering Hungarians came to the Carpathian Basin through the Veretske Pass. According to the Illustrated Chronicle, the conquering Hungarian tribes stayed in our region for quite a long time. In September 1881, a four-meter stone column was erected on the pass, at an altitude of 839 meters, in memory of the conquest (acquisition of the homeland) with the assistance of Jozsef Pum, the chief royal engineer of the region and district judge Karoly Buzath. After many decades, in 1996, according to the project of the sculptor Peter Matl, they a new monument to the conquest was built, which was inaugurated in 2008.[1]

[1] Marosi Anita. Kárpátalja anno: a Vereckei-hágó első honfoglalási emlékműve. (Перший монумент завоювання батьківщини на Верецькому перевалі) (In: https://www.karpatalja.ma/sorozatok/karpatalja-anno/karpatalja-anno-a-vereckei-hago-elso-honfoglalasi-emlekmuve/)