A nevickei várrom/Невицький замок/Ruins of Nevytske Castle

Nevyts'ke, Zakarpattia Oblast, Nevicke Kárpátalja Ungvári járás 89410, Ukrajna


A nevickei várrom – Ungvári járás

Ungvártól északkeletnek tartva, 12 kilométerre a várostól feltűnnek a nevickei vár romjai. Az egykor fontos védelmi szerepet betöltő erődítmény maradványait egy erdővel borított vulkanikus sziklahegy szerpentinjein haladva közelíthetjük meg.

Az írásos források a 14. században említik először a várat, mely évszázadokon át védelmezte a királyi Magyarország keleti határait. Elnevezését a nyelvészek a szláv mező, róna jelentésű níva szóból származtatják, míg a néphagyomány úgy tartja, hogy a neveszta, vagyis menyasszony szóból ered[1].

Az erődítmény kezdetben az Ung megyét birtokló Amadé családé volt, egyes források szerint Aba Amadé építtette. A vár alaprajza elliptikus, legkorábbi részei a belső udvar épületei. A két kerek bástyával megerősített külső várfal és a belső udvar fala között vizesárok húzódott. A hatszögű kapubástyát emeletes folyosógaléria kötötte össze a belső udvarral, amely köré 41 helyiségből álló palota épült; az épületegyüttes összterülete mintegy 1500 négyzetméter volt.

A vár vízellátását kövezett kút biztosította, melyet egy közeli forrás táplált.

A belső vár leglátványosabb épülete a síkmennyezetekkel négy szintre osztott, négyszögletű öregtorony volt, mely egyaránt ellátott lakó és védelmi funkciókat.

Miután Aba Amadé fiai az új uralkodó, Károly Róbert ellen fordultak, a király megfosztotta őket birtokaiktól, s azokat a Drugetheknek adományozta. Az új tulajdonosok megerősítették az épületet, a faépítmények helyett bazalt- és andezitfalakat emeltettek.

Kultúrtörténeti érdekesség, hogy a 16. században Drugeth Gáspár udvarában élt Görcsönyi Ambrus históriás énekszerző, aki elsőként énekelte meg magyar nyelven a Hunyadiak dicsőségét.

A 16. század második felében a Drugeth-család két pártra szakadt, s az erdélyi fejedelem támogatói, illetve a Habsburg-pártiak viszálya során a vár többször is gazdát cserélt.

1644-ben I. Rákóczi György fejedelem elfoglalta a várat, s attól való félelmében, hogy a császári seregek az ellene folytatott háborúban felhasználhatják, leromboltatta az erődítményt.

Az épület restaurálása sokáig váratott magára. 1879-ben elkezdődtek a helyreállítási munkálatok, melyek során parkot építettek és kilátót emeltek a vár területén. A restaurálásnak az első világháború kitörése vetett véget.

A 20. században sem került sor átfogó rekonstrukcióra, a vár állaga egyre romlott. 2019 tavaszán vihar következtében leomlott a vár jelképének számító öregtorony tetőszerkezete. Újjáépítése 2020 őszén kezdődött el.

Nevicke várához több helyi monda is kapcsolódik. A tragikus történetek középpontjában a bánatában öngyilkosságba menekülő leány, illetve a népet sanyargató, s ezért jogos büntetését elnyerő  úrnő alakjai állnak[2].

A nevickei vár napjainkban az egyik legkedveltebb turisztikai látványosság Kárpátalján. Az Ung folyó völgyének természeti szépségei, a magaslatról nyíló pazar kilátás, a családi túrázáshoz kiválóan alkalmas terep és a romjaiban is impozáns vár évente sok ezer látogatót vonz.

[1] Pivárcsi István. Barangolások Kárpátalján – Palatinus, 2010.

[2] Szépasszony dombja. Kárpátaljai történeti és helyi mondák. Összeállította Dupka György és Zubánics László – Ungvár: Intermix Kiadó, 2014.

Руїни Невицького замку – Ужгородський район

На північний схід від Ужгорода, за 12 км від міста, розташовані руїни Невицького замку. До залишків фортеці, яка колись відігравала важливу оборонну роль, можна підійти, пройшовшись по серпантинах вулканічної скелястої гори, вкритої лісом.

Письмові джерела у 14 столітті вперше згадують замок, який протягом століть захищав східні кордони королівської Угорщини. На думку мовознавців його назва походить від слов’янського слова нива, а за народними переказами вона походить від слова невіста, що означає наречена.[1]

Фортеця спочатку належала родині Амадеїв, яка володіла комітатом Унґ, і за деякими даними, її побудував Аба Амадей. Форма замку еліптична, найбільш ранніми частинами його є будівлі внутрішнього двору. Між зовнішньою замковою стіною, укріпленою двома круглими бастіонами, та стіною внутрішнього подвір’я був рів. Шестикутний бастіон брами був з’єднаний з внутрішнім подвір’ям двоповерховою галереєю, навколо якого був побудований палац на 41 кімнату; загальна площа будівельного комплексу становила близько 1500 квадратних метрів.

Водопостачання замку забезпечувалося забрукованою криницею, що живилася з розташованого неподалік джерела.

Найбільш ефектною будівлею внутрішнього замку була прямокутна стара вежа, розділена на чотири рівні з плоскими стелями, яка виконувала як житлові, так і оборонні функції.

Після того, як сини Аби Амадея обернулися проти нового правителя Карла Роберта, король позбавив їх володінь і передав маєток Другетам. Нові власники посилили будівлю, спорудивши базальтові та андезитові стіни замість дерев’яних конструкцій.

Цікаво з точки зору історії культури, що в 16 столітті історичний співак Амбруш Ґерчені жив при дворі Ґашпара Другета; саме він першим оспівав угорською мовою славу роду Гуняді.

У другій половині XVI століття родина Другетів розкололася на дві сторони, і під час конфлікту між прихильниками трансільванського князя та Габсбургів замок кілька разів переходив з рук у руки.

У 1644 р. Князь Дьордь Ракоці І. зайняв замок, і, побоюючись, що його використають імператорські війська у війні проти нього, наказав зруйнувати фортецю.

Відновлення будівлі відбулося через тривалий час. У 1879 р. розпочалися реставраційні роботи, під час яких був побудований парк та було споруджено оглядову вежу на території замку. Відновлення завершилося з початком Першої світової війни.

Комплексна реконструкція не відбулася і у 20 столітті, тому стан замку погіршився. Навесні 2019 року конструкція даху старої вежі, яка була символом замку, обвалилася внаслідок негоди. Реконструкція розпочалася восени 2020 року.

Існує кілька місцевих легенд, пов’язаних із Невицьким замком. В основі трагічних розповідей лежать образи дівчини, яка чинить самогубство від скорботи, а також пані, яка пригнічує народ  і отримує за це справедливе покарання.[2]

Невицький Замок – одна з найпопулярніших туристичних пам’яток Закарпаття. Природна краса долини річки Уж, чудовий краєвид з висоти, місцевість, ідеальна для сімейних походів, та замок, видовищний навіть у руїнах, щороку приваблюють тисячі відвідувачів.

[1] Pivárcsi István. Barangolások Kárpátalján (Sightseeing in Transcarpathia) – Palatinus, 2010.

[2] Szépasszony dombja. Kárpátaljai történeti és helyi mondák. (Hill of the beautiful woman. Historical and local legends of Transcarpathia) Összeállította Dupka György és Zubánics László – Ungvár: Intermix Kiadó, 2014.

Ruins of Nevytske Castle – Uzhhorod district

The ruins of Nevytske Castle are situated northeast of Uzhhorod, 12 km from the city. The remains of the fortress, which once played an important defensive role, can be approached by walking along the serpentines of a volcanic rocky mountain covered with forests.

Written sources first mention the castle, which protected the eastern borders of royal Hungary for centuries, in the 14th century. According to linguists, its name comes from the Slavic word niva (field), and according to folklore, it comes from the word nevista, which means bride. [1]

The fortress originally belonged to the Amádé family, who owned the Ung County, and according to some sources, it was built by Aba Amádé. The shape of the castle is elliptical, the earliest parts of it are the courtyard buildings. There was a moat between the outer castle wall and the yard, fortified with two round bastions. The hexagonal bastion of the gate was connected to the courtyard by a two-story gallery, around which a 41-room palace was built; the total area of ​​the construction complex was about 1,500 square meters.

The water supply of the castle was provided by a paved well, which was fed from a nearby spring.

The most spectacular building of the inner castle was the rectangular old tower, divided into four levels with flat ceilings, which had both residential and defensive features.

After Aba Amádé’s sons turned against the new ruler, Charles Robert, the king stripped them of their possessions and handed over the estate to the Drugeths. The new owners strengthened the building by constructing basalt and andesite walls instead of wooden structures.

It is interesting from the point of view of cultural history that in the 16th century the historical singer Ambrus Görcsönyi lived at the court of Gaspar Drugeth; he was the first to sing about the glory of the Hunyadi family in Hungarian.

In the second half of the 16th century, the Drugeth family split in two parts, and during the conflict between the supporters of the Transylvanian prince and the Habsburgs, the castle passed from hand to hand several times.

In 1644, Prince György Rakoczi I occupied the castle and, fearing that it would be used by the imperial troops in the war against him, ordered its destruction.

The building was restored only after a long time. In 1879, restoration works began, during which a park and an observation tower were built on the castle grounds. The restoration stopped with the outbreak of World War I.

Complex reconstruction did not take place in the 20th century, so the condition of the castle deteriorated. In the spring of 2019, the roof structure of the old tower, which was a symbol of the castle, collapsed due to bad weather. Reconstruction began in autumn, 2020.

There are several local legends associated with Nevytske Castle. The tragic stories are based on the images of a girl who commits suicide out of grief, as well as a lady who oppresses the local people and receives a fair punishment for it.[2]

Nevytske Castle is one of the most popular tourist attractions in Transcarpathia. The natural beauty of the Uzh river valley, the magnificent view from the heights, the area, ideal for family hikes, and the castle, spectacular even in ruins, attract thousands of visitors every year.

1 Pivárcsi István. Barangolások Kárpátalján (Sightseeing in Transcarpathia) – Palatinus, 2010.

[2] Szépasszony dombja. Kárpátaljai történeti és helyi mondák. (Hill of the beautiful woman. Historical and local legends of Transcarpathia) Összeállította Dupka György és Zubánics László – Ungvár: Intermix Kiadó, 2014.