A Fehér- és Fekete-Tisza összefolyása Rahónál/The confluence of the White and Black Tisza near Rakhiv/Злиття Білої та Чорної Тиси

Rakhiv, Zakarpattia Oblast, 90600, Rahó Kárpátalja Rahói járás 90600, Ukrajna


A Fehér- és Fekete-Tisza összefolyása Rahónál


A Fehér- és a Fekete-Tisza Rahónál találkozik. A Fekete- és a Fehér-Tisza egyesülése után a folyó Magyarország felé veszi az irányt, hogy azt átszelve, Titelnél (Szerbia) ömöljön a Dunába.

A Tisza két forrásból ered az Északkeleti-Kárpátok (Csornahora-hegység) vonulatai között. A két forrás egymástól légvonalban 53 km-re található, s ezek közül a Fekete-Tisza forrását tekintik a folyó tényleges forrásának, innen mérik a folyó hosszát. A Fekete-Tisza színe valóban sötétebbnek tűnik a másik ág vízszínéhez képest.

A két ág vizének egyesülése után a Tisza délies irányban folyik tovább és a román határhoz érve élesen nyugat felé fordul. Huszt térségében hagyja el a folyó a Kárpátokat (Huszti-kapu) és indul hosszú útja felé, a magyar Alföld irányába[1].

A folyó hossza összesen 962 méter[2].

[1] Veres Zsolt. A Fehér- és Fekete-Tisza összefolyása Rahónál. (In: http://akovekmeselnek.hu/2016/04/15/a-fekete-es-a-feher-tisza-osszefolyasa-rahonal)

[2] Злиття Білої та Чорної Тиси. (In: http://www.kmtt.info/index.php/ua/vyznachni-mistsia/pryrodni-tsinnosti/zlyttia-biloi-ta-chornoi-tysy)

 

The confluence of the White and Black Tisza near Rakhiv

White and Black Tisza meet near Rakhiv. After the confluence of the Black and White Tisza rivers, the river flows to Hungary, and after crossing it, flows into the Danube near Titel (Serbia).

The Tisza originates from two springs between the ridges of the Northeastern Carpathians (Chornohora Mountains). The two springs are located at a distance of 53 km from each other, and the real source of the river is the Black Tisza, where the length of the river is measured from. The color of the Black Tisza really looks darker compared to the color of the water of the other branch.

After the waters of the two branches merge, the Tisza flows further south and turns sharply to the west when it reaches the Romanian border. In the area of ​​Khust, the river emerges from the Carpathians (Khust Gate) and begins its long journey towards the plain, the Hungarian Great Alföld.[1]

The total length of the river is 962 kilometers.[2]

[1] Veres Zsolt. A Fehér- és Fekete-Tisza összefolyása Rahónál. (Merger of White and Black Tisza near Rakhiv) (In: http://akovekmeselnek.hu/2016/04/15/a-fekete-es-a-feher-tisza-osszefolyasa-rahonal)

[2] Злиття Білої та Чорної Тиси. (In: http://www.kmtt.info/index.php/ua/vyznachni-mistsia/pryrodni-tsinnosti/zlyttia-biloi-ta-chornoi-tysy)

 

Місце злиття Білої та Чорної Тиси біля Рахова

Біла та Чорна Тиса зустрічаються біля Рахова. Після об’єднання річок Чорна та Біла Тиса річка прямує до Угорщини, а перетнувши її спадає Дунай у Тителі (Сербія).

Тиса бере початок з двох джерел між хребтами Північно-Східних Карпат (гори Чорногора). Два джерела знаходяться на відстані 53 км один від одного, а справжнім витоком річки вважається Чорна Тиса, звідки і вимірюється довжина річки. Колір Чорної Тиси і справді виглядає темнішим в порівнянні з кольором води іншої гілки.

Після об’єднання вод двох гілок Тиса тече далі на південь і різко повертає на захід, коли досягає румунського кордону. У районі Хуста річка виходить з Карпат (Хустські ворота) і починає свій довгий шлях у бік рівнини, угорського Великого Альфельду.[1]

Загальна довжина річки 962 кілометри.[2]

[1] Veres Zsolt. A Fehér- és Fekete-Tisza összefolyása Rahónál. (Злиття Білої та Чорної Тиси біля Рахова) (In: http://akovekmeselnek.hu/2016/04/15/a-fekete-es-a-feher-tisza-osszefolyasa-rahonal)

[2] Злиття Білої та Чорної Тиси. (In: http://www.kmtt.info/index.php/ua/vyznachni-mistsia/pryrodni-tsinnosti/zlyttia-biloi-ta-chornoi-tysy)