A Viski tájház/Village house museum in Vyshkovo/Будинок традицій регіону

Vyshkovo, Zakarpattia Oblast, 90454, Visk Kárpátalja Huszti járás 90454, Ukrajna


A Viski tájház

A kárpátaljai tájházakat tekintve igen kevés azon intézmények száma, ahol aktívan tölthetik a szabadidejüket a látogatók. A múzeumok többsége bemutató jellegű, élő tájházként alig néhány működik. Ezen kevesek egyike a Viski tájház is.

Visk település a Máramarosi-medence dél-keleti részén, az ukrán-román határ mentén, a Tisza bal partján fekszik, Huszttól 25 km-re. A régi élet emlékeit egy tájház őrzi, mely egy száz-százötven évvel ezelőtt épített fazsindelyes házházban kapott helyet. Az intézmény Visk főutcáján található, néhány méterre a magyar középiskolától.

A tájház igénye a lakosok körében fogalmazódott meg egykor, így az intézmény kezdeményezői, a tájház alapítói is a helyiek voltak. Mintegy 14 évvel ezelőtt kezdte meg működését a tájház a településen. Felújították nemcsak a belső tereket, hanem az udvart és a teljes portát is. Kiállított darabjait a lakosok adták össze. A bútorokat, berendezési tárgyakat saját maguk restaurálták. A kis parasztház nem a “Mindent a szemnek semmit a kéznek!” mondás alapján működik. A tájházban élet van, gyakran tartanak foglalkozásokat.

Az érkezők az eredeti, autentikus környezetben való foglalkozás élményét tapasztalhatják meg.

A tájház szervezői odafigyelnek, hogy a helyi sajátosságokat kellőképp reprezentálják. Visk a csuhéfonásról is nevezetes. Kosarak, játékok és egyéb tárgyak készülnek ki a viski kézművesek keze alól. A csuhé megmunkálása gyakran kap helyet a tájház kézműves foglalkozásain, ahol bárki elsajátíthatja az alapvető technikákat. A csuhéfonás Visken újból reneszánszát éli: legalább ötven-hatvan háznál készítik a csuhéból font kalapokat, kosarakat, kenyér- és cukorkatartókat, papucsokat, edényalátéteket. Hogy megújuló kézműves-mesterségről van szó, azt mi sem bizonyítja jobban, minthogy újabb keletű tárgyak, például mobiltelefon-tartók is készülnek csuhéból.

A tájházban felállított szövőszék ugyancsak foglalkoztatásra alkalmas. Csoportok érkezésekor egy helybéli asszony beül a szövőszék mögé, s megmutatja, hogyan készül a viski rongypokróc. A vendégek maguk is kipróbálhatják, miként működik az esztováta.

A konyha a sütés-főzés, a hagyományos ételek készítésének helyszíne napjainkban is.

A vendégek a tisztaszobában kirakott fényképek, tablók segítségével nyerhetnek betekintést a nagyközség hetven-nyolcvan évvel ezelőtti mindennapjaiba.

Régi idők világát idézi a szépen gondozott kert, az istálló, az asztalosműhely, a kormos kemence, az oszlopos tornác, a gerendákról lelógó kukoricacső.

Village house museum in Vyshkovo

As for the house museums in Transcarpathia, there are very few institutions where visitors can actively spend their free time. Most museums are demonstration sites, only a few are so-called “living” museum buildings. One of the few such museums is the house museum in Vyshkovo.

Vyshkovo is located in the southeastern part of the Máramaros Basin, along the Ukrainian-Romanian border, on the left bank of the Tisza, 25 km from Khust. Memories of ancient life are preserved in the house museum, which is located in a wooden house built one hundred and fifty years ago. The property is located on the main street of Vyshkovo, a few meters from the Hungarian Secondary School.

Once the demand for a house museum was expressed among the locals, so the initiators and founders of the house-museum were also locals. About 14 years ago a house museum was opened in the village. Not only the interiors have been renovated, but also the courtyard and the entire surrounding area. Its exhibits were collected by local residents. Furniture and equipment were restored by them as well. The small house does not operate under the slogan “Everything for the eye, nothing for the hands!”. Life is bustling here, various classes are often organized.

Visitors can get an experience of working in an original, authentic environment.

The organizers of the museum house make sure that local features are presented properly. Vyshkovo is famous for its weaving of dried corn leaves. Baskets, toys and other items are made by local craftsmen. Leaf processing often takes place in the craft classes of the museum house, where anyone can learn the basics. Corn weaving in Vyshkovo is living its renaissance: hats, baskets, bread and candy holders, slippers and table decorations are made in at least 50 to 60 houses. The fact that this craft uses environmentally friendly materials is proven by the fact that even the latest and most modern items, such as holders for mobile phones, are also made from dried corn leaves.

A loom installed in the museum house is also suitable for classes. When the groups come, a local craftswoman sits behind a loom and shows how to make rugs from rags. Guests can try out for themselves how the machine works.

The kitchen is a place for baking and cooking, making traditional meals.

With the help of photographs and posters displayed in the so-called clean room (hallway), guests can get acquainted with the daily life of the village, the way it was seventy or eighty years ago.

Reminiscent of the old days is a well-kept garden, vegetable garden, barn, carpentry workshop, stove, porch with columns, corn cobs hanging from the beams at the entrance.

Basket weaving in Iza

A transcarpathian, seeing a wicker basket, wicker garden furniture, associates them with the village of Iza. In this Ruthenian-Ukrainian village near Khust, beautiful wickerwork is still made.

Basket weaving and vine trimming have been known since ancient times. They were also common among Hungarians, mainly among people engaged in agriculture and animal husbandry. The latter made barns, fences, grain storages, baskets for chickens, beehives, farmers made containers for harvesting, for storing grain, and winemakers made baskets for grapes.

The variety of products has survived to this day. Craftsmen make not only utensils, small items, but also entire pieces of furniture, chests for bed linen and more.

One of the basics of basket weaving is willow reed. Due to its flexibility, it is best suited for making both small and large items. In Iza, the raw material for this craft was provided by a willow plantation created at the beginning of the last century. However, today the number of craftsmen and the demand for products has grown so much that the existing plantation is not enough. Thus, locals collect vines from the nearest and more distant banks of rivers. Each “master” prepares raw materials for himself, delivers them home, and processes before use. The vine is boiled in huge pots and bundles, and then peeled. Weaving of vines begins in January-February.[1] The skill of weaving is passed down from generation to generation, and children get acquainted with the basics of the craft at the age of three.

Basket weaving, in addition to complementing the income of the local population, became a symbol of the village. A symbolic wicker basket is depicted near the village sign. Today the ancient craft is one of the brands of the region, a real attraction for tourists. Therefore, it is no coincidence that almost all Transcarpathian programs for foreign tourists include visiting the village and buying souvenirs here.

[1] Iza, a kosárfonók hazája. (Iza, the land of basket weaving) (In: http://www.karpatutazo.hu/latnivalok/egyeb-latnivalok/iza-huszti-jaras/iza-kosarfonok-hazaja)

Сільський будинок-музей у Вишкові

Щодо будинків-музеїв на Закарпатті, то дуже мало закладів, де відвідувачі можуть активно проводити свій вільний час. Більшість музеїв є демонстраційними, лише деякі з них є так званими «живими» будинками-музеями. Одним з небагатьох таких музеїв є будинок-музей у Вишкові.

Вишково розташоване у південно-східній частині Марамороського басейну, вздовж українсько-румунського кордону, на лівому березі Тиси, за 25 км від Хуста. Спогади про давнє життя збереглися в будинку-музеї, який розташований в дерев’яному будиночку, побудованому сто-п’ятдесят років тому. Заклад розташований на центральній вулиці Вишкова, за кілька метрів від угорської середньої школи.

Колись попит на заміський будинок було висловлено серед місцевих жителів, тож ініціаторами закладу та засновниками будинку-музею були також місцеві жителі. Близько 14 років тому в селищі запрацював будинок-музей. Відремонтовано не лише інтер’єри, а й подвір’я та всю навколишню ділянку. Його експонати збирали місцеві мешканці. Меблі та устаткування реставрували власними силами. Маленький сільський будиночок працює не за гаслом «Все для ока, нічого для рук!». Тут вирує життя, часто проводять різноманітні заняття.

Відвідувачі можуть отримати враження від роботи в оригінальному, автентичному оточенні.

Організатори будинку-музею дбають про те, щоб місцеві особливості були представлені належним чином. Вишково славиться своїм плетінням з сухого кукурудзяного листя. Кошики, іграшки та інші предмети виготовляються руками вишківських майстрів. Обробка листя часто відбувається на ремісничих заняттях будинку-музею, де будь-хто може освоїти основні прийоми. Плетіння з кукурудзяного листя у Вишкові переживає ренесанс: щонайменше у п’ятдесяти-шістдесяти будинках виготовляють капелюхи, кошики, підставки для хліба та цукерок, капці та підставки для посуду. Те, що це ремесло з використанням екологічних матеріалів, доведено тим, що навіть новітні та сучасні предмети, як тримачі для мобільних телефонів, також виготовляються з сухого кукурудзяного листя.

Для занять підходить і ткацький верстат, встановлений в будинку-музеї. Коли приходять групи, місцева майстриня сидить за ткацьким верстатом і показує, як виготовляють килимки з ганчірок. Гості можуть самостійно спробувати, як працює верстат.

Кухня є місцем для випічки та приготування їжі, приготування традиційних страв.

За допомогою фотографій та плакатів, які виставлені у так званій чистій кімнаті (передпокої), гості можуть ознайомитися з повсякденним життям села, яке було сімдесят-вісімдесят років тому.

Про старі часи нагадує доглянутий сад, город, сарай, столярна майстерня, піч, ганок з колонами, кукурудзяні качани, що звисають з балок при вході.