Az ungvári miniszobrok/Ужгородські міні-скульптури/The mini-sculptures of Uzhhorod

Uzhhorod, Zakarpattia Oblast, 88000, Ungvár Kárpátalja Ungvári járás , Ukrajna


Az ungvári miniszobrok

Kárpátalja megyeszékhelyének legújabb nevezetességei a túlnyomórészt köztereken látható, bronzból készült miniszobrok. Az első ilyen alkotás 2010-ben tűnt fel az Ung folyó partján és a Mikulást ábrázolta. A rákövetkező években egymás után jelentek meg a városban az újabb és újabb miniatűr szobrok, melyek rövid idő alatt Ungvár népszerű látványosságaivá váltak.

Kolodko Mihály ungvári szobrászművész alkotásai a város sokszínű kulturális és történelmi hagyományaira reflektálnak.[1]  Néhány szobor kárpátaljai származású vagy helyi kötődésű hírességeknek állít emléket, így Harry Houdini illuzionistának, Andy Warhol pop-art művésznek, Michael Strank háborús hősnek, Suhajnak, a betyárnak, Krotonnak, a világhírű erőművésznek, Glück Gábor és Csontváry Kosztka Tivadar festőművészeknek, Laudon István, ungvári botanikusnak. A magyar történelem jeles szereplői, valamint a magyar kultúra nagyjai és szellemi vívmányai is megidéződnek, köztük Bercsényi Miklós és Csáky Krisztina, Bartók Béla, Liszt Ferenc, Erkel Ferenc, Kölcsey Ferenc, Arany János alakja, a Rubik-kocka és Csukás István meséjének Főkukaca. Az Ung-part vaskorlátján kapott helyet az egykor a Titanic segítségére siető Carpathia hajó apró szobormása, és rendhagyó háborús mementóként Švejk, a derék katona alakja, kezében a Kárpátalján is hagyományos ételnek számító knédlivel.

Áttételesebb, asszociatívabb a vidékhez való kapcsolódás Jon Lord, a Deep Purple együttes alapító tagjának szobra (a művész szerint Magyarország felől Kárpátalján át jutott el a Szovjetunióba az együttes zenéje), és az amerikai Szabadság-szobrot karikírozó Ungvár Világítótorony esetében.

Magyarország Ungvári Főkonzulátusa előtt avatták fel 2019-ben a Szent Korona kicsinyített mását.

Kétnyelvű útikönyv és helyi szervezésű városi túrák segítenek a turistáknak, hogy minél könnyebben rátaláljanak az apró műtárgyakra. A helyiek úgy tartják, a szobrok szerencsét hoznak annak, aki megérinti őket. A városképhez ma már szervesen hozzátartoznak ezek a mini műalkotások, bizonyítja ezt, hogy a kreatív ungváriak időnként felöltöztetik, ünnepi viseletbe, téli ruhába, újabban pedig maszkba bújtatják a szoboralakokat.

Kolodko-miniszobrokat nem csupán Ungváron, hanem Kárpátalja más településein is találhatunk, így Munkácson, Beregszentmiklóson és Szerednyén. Az elmúlt években pedig – miután a művész Magyarországra költözött – sorra tűnnek fel a kis méretű gerillaszobrok Budapest közterein, melyek között néhány ungvári alkotás másolata is felfedezhető[2].

[1] A kicsi is lehet óriási élmény: Kolodko miniszobrok nyomában. (In: https://www.turistamagazin.hu/hir/a-kicsi-is-lehet-oriasi-elmeny-kolodko-miniszobrok-nyomaban)

[2] Az apró is monumentális. Ő alkotta Budapest titokzatos szobrait. (In: http://valasz.hu/kultura/az-apro-is-monumentalis-o-alkotta-budapest-titokzatos-szobrait-12897)

Ужгородські міні-скульптури

Найновішими пам’ятками обласного центру Закарпаття є бронзові міні-статуї, які можна побачити переважно у громадських місцях. Перший такий витвір з’явився в 2010 році на березі річки Уж і зображає Діда Мороза. У наступні роки в місті одна за одною з’являлося все більше мініатюрних скульптур, які за короткий час стали популярними пам’ятками міста Ужгорода.

Роботи ужгородського скульптора Михайла Колодка відображають різноманітні культурно-історичні традиції міста.[1] Деякі скульптури плекають пам’ять про знаменитостей закарпатського походження, або таких, що були пов’язані з нашим краєм, таких як ілюзіоніст Гаррі Гудіні, поп-арт митець Енді Уорхол, герой війни Майкл Странк, опришок Микола Шугай, всесвітньо відомий силач Кротон, живописці Габор Глюк та Тиводор Чонтварі-Костка, ужгородський ботанік Іштван Лаудон. Також є скульптури на честь видатних постатей в історії Угорщини, а також великих людей та інтелектуальних досягнень угорської культури, включаючи Міклоша Берчені та Крістіну Чакі, Белу Бартока, Ференца Ліста, Ференца Еркеля, Ференца Кельчеї, Яноша Араня, кубика Рубіка та головного героя казок Іштвана Чукаша. На залізних перилах на березі річки Уж також розміщена крихітна статуя корабля «Карпатія», який колись поспішав на допомогу «Титаніку», і як незвичайний пам’ятний знак війни – фігура Швейка, бравого солдата, що тримає кнедлі, традиційну на Закарпатті страву.

Більш непрямий, асоціативний зв’язок із цією місцевістю має статуя Джона Лорда, члена-засновника гурту Deep Purple (за словами скульптора, музика гурту потрапила до Радянського Союзу з Угорщини саме через Закарпаття) та Ужгородський маяк, що є карикатурою американської Статуї Свободи.

Зменшена копія Святої Корони була урочисто відкрита у 2019 році перед Генеральним консульством Угорщини в Ужгороді.

Двомовний путівник та організовані місцеві екскурсії містом допомагають туристам максимально легко знайти ці невеликі артефакти. Місцеві жителі вважають, що статуї приносять удачу кожному, хто до них доторкнеться. Сьогодні ці міні-твори мистецтва є невід’ємною частиною міського пейзажу, про що свідчить той факт, що ужгородці іноді переодягають їх у святковий одяг, зимове вбрання, а останнім часом і в маски.

Міні-статуї Колодка можна знайти не лише в Ужгороді, а й в інших населених пунктах Закарпаття, таких як Мукачево, Чинадієво та Середнє. В останні роки, після того як митець переїхав до Угорщини, у громадських місцях Будапешта з’явилися невеликі партизанські скульптури, серед яких можна виявити копії деяких витворів з Ужгорода.[2]

 

[1] A kicsi is lehet óriási élmény: Kolodko miniszobrok nyomában. (In: https://www.turistamagazin.hu/hir/a-kicsi-is-lehet-oriasi-elmeny-kolodko-miniszobrok-nyomaban) (Навіть маленьке може стати величезним враженням: слідами міні-статуй Колодка.)

[2] Az apró is monumentális. Ő alkotta Budapest titokzatos szobrait. (In: http://valasz.hu/kultura/az-apro-is-monumentalis-o-alkotta-budapest-titokzatos-szobrait-12897) (Крихітне також монументальне. Він створив загадкові скульптури Будапешта.)

The mini-sculptures of Uzhhorod

The most recent monuments of the regional centre of Transcarpathia are the bronze mini-statues, which can be seen mainly in public places. The first such work appeared in 2010 on the banks of the river Uzh and depicts Santa Claus. In the following years, more and more miniature sculptures appeared one after another in the city, and soon became popular monuments of Uzhhorod.

The works of Uzhhorod sculptor Mykhailo Kolodko reflect various cultural and historical traditions of the city.[1] Some sculptures cherish the memory of celebrities of Transcarpathian origin, or those who were associated with our region, such as the illusionist Harry Houdini, pop art artist Andy Warhol, war hero Michael Strunk, opryshok Mykola Shuhay, world-famous strongman Croton, painters Gabor Gluck and Tivador Csontvari-Kosztka, Uzhhorod botanist Istvan Laudon. There are also sculptures in honour of prominent figures in Hungarian history, as well as great people and intellectual achievements of Hungarian culture, including Miklos Bercsenyi and Krisztina Csaki, Bela Bartok, Ferenc Liszt, Ferenc Erkel, Ferenc Kolcsey, Janos Arany, Rubik’s Cube and the main character of the fairy tales by Istvan Csukas. On the iron railings on the banks of the river Uzh there is also a tiny statue of the ship “Carpathia”, which once rushed to the aid of the “Titanic”, and as an unusual memorial to the war – the figure of Schweik, a brave soldier holding steamed dumplings (knédli), a traditional dish in Transcarpathia.

The statue of John Lord, the founding member of the band Deep Purple (according to the sculptor, the band’s music came to the Soviet Union from Hungary through Transcarpathia) and the Uzhhorod lighthouse, which is a caricature of the American Statue of Liberty, have a more indirect, associative connection with this area.

A small copy of the Holy Crown was inaugurated in 2019 in front of the Consulate General of Hungary in Uzhhorod.

A bilingual guide and organized local city tours help tourists find these small artifacts as easily as possible. Locals believe that the statues bring good luck to anyone who touches them. Today, these mini-works of art are an integral part of the urban landscape, as evidenced by the fact that Uzhhorod residents sometimes dress them in festive clothes, winter clothes, and more recently in masks.

Mini-statues created by Kolodko can be found not only in Uzhhorod, but also in other settlements of Transcarpathia, such as Mukachevo, Chynadiyevo and Serednie. In recent years, after the artist moved to Hungary, small guerrilla sculptures have appeared in public places in Budapest, including copies of some of the works from Uzhhorod.[2]

[1] A kicsi is lehet óriási élmény: Kolodko miniszobrok nyomában. (In: https://www.turistamagazin.hu/hir/a-kicsi-is-lehet-oriasi-elmeny-kolodko-miniszobrok-nyomaban) (Even the small things can be a huge experience: in the footsteps of Kolodko’s mini-statues)

[2] Az apró is monumentális. Ő alkotta Budapest titokzatos szobrait. (In: http://valasz.hu/kultura/az-apro-is-monumentalis-o-alkotta-budapest-titokzatos-szobrait-12897) (The tiny is also monumental. The man who created the mysterious sculptures of Budapest)