Bethlen-nap/День-Бетглена/

17, Huszt Kárpátalja Huszti járás 90400, Ukrajna


Bethlen nap

Bethlen Gábor 1613. október 23-án került Erdély élére. Egy évtized leforgása alatt sikerült európai jelentőségűvé emelnie a kifosztottan megörökölt kis fejedelemséget. 1629-ben bekövetkezett haláláig nem csak Erdély függetlenségéért küzdött, de a kultúrát, az oktatást is támogatta.

1622-ben a császárral kötött különbéke értelmében hét magyar vármegye (Szabolcs, Szatmár, Ugocsa, Bereg, Zemplén, Borsod, Abaúj), valamint Tokaj, Munkács és Ecsed vára is az ő birtokába került. Beregszászban kastélyt is építtetett magának halála évében. Bethlen Gábor uralkodása alatt Erdély és a hozzá tartozó régió egyaránt aranykorát élte. Neki állít emléket a fesztivál, melyet 2013-ban hagyományőrző céllal, Bethlen Gábor fejedelemmé választásának 400. évfordulója alkalmából indított útjára a PCS.