Dobó István kultusz/Kult Istvána Dobóa Pamätná izba Istvána Dobóa/

Ruská 145, 076 77 Ruská, Nagyszelmenc, Dobóruszka Kassai kerület 076 77, Szlovákia


Dobó István kultusz az Ung-vidéken

 

Ung-vidék talán legismertebb és legmeghatározóbb történelmi személyisége Dobó István, eger várának hőse. Emlékét ma is hűen őrzik a régióban. Dobóruszkán, Nagyszelmencben és Nagykaposon is találhatunk Dobó emlékét őrző látnivalókat.

Dobóruszkának, a Nagykapostól hat kilométerre délkeletre, az ukrán határ mellett fekvő falunak nem csak a neve emlékeztet a híres egri várkapitányra, Dobó Istvánra. Dobóruszka (Ruská) községben volt a Dobó-család ősi fészke. Dobóruszka Szent Kereszt Felmagasztalása tiszteletére szentelt Római Katolikus Templomát a Dobó család építtette 1500 körül. A templom az Ung-vidék egyik legértékesebb műemléke. Nemcsak építészeti megoldása remek: jelentőségét kiemeli, hogy itt van Dobó István koszorúktól övezett sírhelye. 

A templom eredetileg román stílusban épült, de mára ebből már nem maradt fenn semmi. Azután gótikus szellemben átépítették, amelyből még vannak megmaradt részek, majd a 16. században reneszánsz ihletésű külsőt kapott, végül kibővült egy barokk toronnyal. Az utolsó bővítésre 1914-ben került sor, azóta kéthajós épületként látható. Itt temették el Dobó Istvánt, az egri várvédő kapitányt 1572-ben. Eger vár viadala után még 20 évig élt. Ferdinánd erdélyi vajdává nevezte ki, majd mikor 1556-ban ezen országrész elszakadt Magyarországtól, elveszett birtokai helyett megkapta Léva várát, s Bars megye főispánja lett. 1569-ben koncepciós pert indítottak ellene, elítélték, s élete utolsó éveit – pontosan 1283 napot – a pozsonyi várbörtönben töltötte. Csak meghalni engedték haza 1572-ben, az 1520-as évektől a család tulajdonában lévő szerednyei várba. Holttestét Ferenc fia vitette Ruszkára. Arról nem maradt fenn irat, hogy pontosan hol, s méltóképpen temették-e el. A helybéliek azonban mindig is számon tartották, s nemzedékről nemzedékre hagyományozták, hogy Dobó István a ruszkai templomban nyugszik. 

Alakja akkor került ismét a köztudatba, mikor 1912-ben a templom bővítését elhatározták. A régi templomba már nem fért be a nép, ezért annak északi oldalához új hajót építettek. 1914-ben bizottság alakult Dobó hamvainak felkutatására, azonban az akkor feltárt kriptában nem találták meg.

2006-ban újabb régészeti ásatások folytak a templomban, ekkor találták meg a főoltár alatt, mintegy 4-5 méter mélyen Dobó István földi maradványait. Találtak  a szentély alatt hét 14-15-16. századi sírra. A Dobó-családéi voltak, a közülük a jobb oldali első (egy hetvenes éveiben járó, 180 cm magas, robosztus férfi, akiről megállapították, hogy köszvényes) Dobó Istváné volt. DNS-vizsgálatokat is végeztek. A sírban talált ruhák és ékszerek ma a terebesi múzeumban tekinthetőek meg.

Dobó István újratemetése 2008. június 28-án volt. A hamvakat rozsdamentes ládikába tették – külön a családtagokét, külön Dobóét-, s abba a vörösmárvány reneszánsz szarkofágba helyezték, melyet még 1610 körül készíttetett Ferenc fia. Ez a síremlék ma is látható a szentélyben. A következő felirat olvasható rajta: „Itt fedi sírja Dobó Istvánt, ki az egri falaktól visszaveré hajdan sok ezernyi hadát a töröknek, s ellenségei felett ülvén kitűnő diadalmat, véle Magyarhon végveszedelmét messze elűzte. Fiúutódja, Dobó Ferenc állította ezt az emléket az országos gyászra igazán méltónak.”

Az újratemetés óta sokkal többen keresik fel az 593 lelket számláló falut. 

Ami a szarkofágot illeti: az eredeti, díszesen faragott, a várvédő hőst páncélban, szablyával és zászlóval ábrázoló fedelet Ruszka egyik későbbi birtokosa, Buttler János gróf szállította az egri érsekségre azért, hogy az ajándékkal válási ügyét előmozdítsa. A Mikszáth Kálmán Különös házasságában is megjelenő történet Buttler református hitre térésével végződött. A síremlék oldallapjai eredetiek, a híres fedlap viszont csak másolat, az eredeti ma is Egerben látható.  A fedőlapról másolat készült, így helyezték el a szentély előtt a szarkofágot. 

A hely látogatható, ha az egyház képviselőjét keresik fel.

1990-től tartanak a faluban Dobó István-emléknapokat, melyet a helyi Csemadok szervezet vezetője,  Varga László hívott életre. Neki köszönhetően él mind a mai napig a Dobó-kultusz az Ung-vidéken. A Csemadokban Dobó István Emléktársaságot alakított, majd az Egri Vármúzeummal kiépített kapcsolata folytán elkészült Dobóruszkán a Dobó-szarkofág fedlapjának másolata. Az általa vezetett szervezet munkájának köszönhetőn zajlottak le a falu római katolikus templomában a régészeti feltárások. Jelenleg is ő Dobó István emlékének első számú őrzője a végvárnak számító Ung-vidéken. A Dobó Istvén emléknapok mindig a templomban kezdődnek egy megemlékezéssel, majd a kultúrházban folytatódik kultúrműsorral.  Igyekeznek egri vendégeket is hívni: vagy a városból, vagy a színházból, vagy a várból. Hála az egri kapcsolatoknak, ma már a várban az idegenvezető Dobóruszkát is megemlíti a vár látogatóinak.

Ung-vidék szívében, Nagykaposon egy köztér őrzi Dobó István nevét, valamint egy mellszobra áll az említett téren. 

Nagyszelmencben a Dobó-kultusz elsősorban a helyi alapiskolához kötődik. Az iskola Dobó István nevét viseli, udvarában mellszobra áll a hősnek, minden évben versennyel egybekötött Dobó Emléknapokat tartanak a gyermekek számára, és 2020 őszétől már diákszálló és Dobó István interaktív emlékszoba is várja az érdeklődőket az iskola tetőterében. Az interaktív emlékszobában különféle hang- és képelemek segítségével idézik fel Dobó Istvánt és korát.  Egerből eredeti ágyúgolyó és várszikla darab is lesz a szobában. 1-1,5 órás program keretében lehet itt az interaktív szobában majd foglalkoztatni az ide látogató diákokat. A kiállítás Dobó István életéről, hőstettéről, az egri vár megvédéséről készült könyvről és filmről, a történelmi korszakot megidéző festményekről, Dobó családjáról és feleségéről számos érdekes információt kínál.

Kult Istvána Dobóa 

Asi najznámejšou a najdôležitejšou historickou osobnosťou regiónu Použie je István Dobó, hrdina hradu Eger. Jeho pamiatka je dodnes uchovávaná v regióne. Pamiatky súvisiace s Dobóom môžeme nájsť ako vo Ruskej, tak aj vo Veľkých Slemenciach a aj vo Veľkých Kapušanoch. 

História obce Ruská, nachádzajúcej sa 6 kilometrov juhovýchodne od Veľkých Kapušian pri ukrajinskej hranici sa úzko spája s so šľachtickým rodom Dobóovcov. Za najvýznamnejšiu osobnosť rodu Dobóovcov je považovaný István Dobó, legendárny vojvodca, organizátor a úspešný obchodník. Narodil sa okolo roku 1502  v obci Ruská, ktorá spadala pod vtedajšú Užskú stolicu. Počas tureckej expanzie sa István Dobó postavil na stranu Ferdinanda I., ktorý ho roku 1544 poveril najprv vyberaním desiatku Egerského biskupstva na opevňovanie Egerského hradu a neskôr, po počiatočných nižších funkciách, sa István Dobó stáva kapitánom hradu.

István Dobó sa preslávil v roku 1552, keď s posádkou okolo 1500 bojovníkov, poddaných a remeselníkov, medzi ktorými boli i ženy, po 38 dňovom neúprosnom boji ubránil hrad pred obrovskou, osemdesiattisícovou tureckú armádu Sultána Sulejmana I.

István Dobó je pochovaný v obci v Kostole Povýšenia svätého Kríža, ktorého vznik sa datuje už na polovicu 13. storočia. Kostol sa nachádza v strede dediny na miernej pieskovej vyvýšenine, je vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku a skladá sa z dvoch lodí. Pozostáva zo staršej neskorogotickej stavby z druhej polovice 16. storočia a z prístavby kostolnej lode a svätyne, ktorá bola postavená pred necelým storočím, a to v roku 1922.

V rokoch 2006-2007 sa tu uskutočnil archeologický výskum v južnej, neskorogotickej časti kostola. Rekognoskáciou sa zistili aj základy pohrebnej kaplnky s kryptou v podzemí. Pod stavbou neskorogotického kostola sa odkryli kamenné základy pôvodne tehlového kostola z druhej polovice 13. storočia so štvorcovým presbytériom, obdĺžnikovou loďou a neskoršou prístavbou hranolovej veže. Pred oltárom presbytéria neskorogotického kostola sa archeologickým výskumom zistilo päť hrobov zo 16. storočia, ktoré možno explicitne pričleniť šľachtickému rodu Dobóovcov. Prvým z nich vpravo bol István Dobó (180 cm vysoký robustný sedemdesiatnik). Boli vykonané aj testy DNA. Oblečenie a šperky nájdené v hrobke sú dnes vystavené v Trebišovskom múzeu.

 

  1. júna 2008 bol István Dobó znovu pochovaný. Popol bol vložený do truhly z nehrdzavejúcej ocele – zvlášť pre členov rodiny, zvlášť pre Dobóa – a vložený do renesančného sarkofágu z červeného mramoru, ktorý vyrobil jeho syn František okolo roku 1610. Táto hrobka je vo svätyni viditeľná dodnes. Dá sa na ňom prečítať tento nápis: „Tu je hrob Istvána Dobóa, ktorý odrazil tisíce vojsk Turkov od hradieb v Egeri a sedením nad svojimi nepriateľmi zahnal vynikajúcim víťazstvom ich a osud Maďarska zachránil. Jeho zať Ferenc Dobó tvrdil, že táto spomienka je skutočne hodná národného smútku. “

Od znovu pochovania mnoho ľudí navštívilo dedinu.

Pokiaľ ide o sarkofág, originálny ozdobne vyrezávaný vrchný diel zobrazujúci hrdinu chrániaceho hrad v brnení so šabľou a vlajkou bol zaslaný do Egerskej arcidiecézy jedným z neskorších majiteľov Ruszky na podporu jeho rozvodu. Príbeh, ktorý sa objavuje aj v zvláštnom manželstve Kálmána Mikszátha, sa skončil Buttlerovým obrátením na reformovanú vieru. Boky hrobky sú pôvodné, slávny vrchný diel je však iba kópiou, originál je stále vystavený v Egeri. Bola urobená kópia vrchného dielu, takže sarkofág bol umiestnený pred svätyňu.

Miesto je možné navštíviť, ak sa skontaktujete s miestnym farárom.

Od roku 1990 sa v dedine konajú Pamätné dni Istvána Dobóa vďaka Ladislavovi Vargovi, predsedovi miestnej organizácie Csemadoku. Vďaka nemu prežíva aj dodnes kult Dobóa v Použí. V rámci Csemadoku sa vytvorila Pamätná spoločnosť Istvána Dobóa a vďaka ich dobrému vzťahu s múzeom hradu Eger bola v Ruskej vyhotovená kópia vrchného dielu sarkofágu. V rímskokatolíckom kostole obce sa vďaka jeho práci uskutočnili archeologické vykopávky. Stále je strážcom číslo jeden spomienky Istvána Dobóa v regióne Použie. Pamätné dni Istvána Dobóa sa vždy začínajú v kostole spomienkovou slávnosťou, potom pokračujú v kultúrnom dome kultúrnym programom. Stále sú prítomní aj hostia z Egeru: buď z vedenia mesta, alebo z divadla, alebo z hradu. Vďaka tomuto vzťahu v hrade Eger sprievodcvia spomenú návštevníkom hradu aj obec Ruská.

Vo Veľkých Kapušanoch uchováva meno Istvána Dobóa námestie pred kultúrnym domom, kde sa nachádza aj jeho busta.

Vo Veľkých Slemenciach je kult Dobóa spojený hlavne s miestnou základnou školou. Škola nesie meno Istvána Dobóa, na jeho dvore je busta hrdinu, pre deti sa každoročne konajú Pamätné dni Dobóa a od jesene 2020 čaká na záujemcov v podkroví školy študentská ubytovňa a interaktívna pamätná izba Istvána Dobóa. V interaktívnej pamätnej miestnosti si Istvána Dobóa a jeho vek pripomínajú pomocou rôznych zvukových a obrazových prvkov. V miestnosti bude aj originálna delová guľa z Egeru a taktiež aj kúsok z hradby.  V rámci 1-1,5 hodinového programu tu budú aj rôzne zamestnávanie. Výstava ponúka veľa zaujímavých informácií o živote Istvána Dobóa, o jeho hrdinskom čine, o knihe a filme o obrane hradu Eger, budú tu obrazy evokujúce historické obdobie, a taktiež informácie o Dobóovej rodine a manželke.

 

István Dobó cult in Použie region

Perhaps the best-known and the most significant historical figure of Použie is István Dobó, the hero of Eger Castle. His memory is still faithfully preserved in the region. We can also find sights preserving the memory of Dobó in Ruská, Veľké Slemence and Veľké Kapušany.

The Hungarian name of Ruská (Dobóruszka) – a village six kilometers southeast of Veľké Kapušany, next to the Ukrainian border – is not the only thing reminiscent of the famous captain of Eger Castle, István Dobó. In the village of Ruská there was an ancient nest of the Dobó family. The Roman Catholic Church in Ruská dedicated to the Exaltation of the Holy Cross was built by the Dobó family around 1500. This church is one of the most valuable monuments in Použie region. Not only its architectural solution is great: its importance is emphasized by the fact that here is the tomb of István Dobó surrounded by wreaths.

The church was originally built in the Romanesque style, but today nothing of it has remained. It was then rebuilt in a Gothic spirit, of which there are still remnants, then in the 16th century it was given a Renaissance-inspired appearance, and finally expanded with a baroque tower. The last expansion took place in 1914 and it has been seen as a two-nave building since then. István Dobó, the castle defender captain of Eger, was buried here in 1572. He lived for another 20 years after the Battle of Eger Castle. Ferdinánd appointed him a Transylvanian voivode, and then when this part of the country broke away from Hungary in 1556, he received the castle of Levice instead of his lost estates, and became the lord-lieutenant of Bars county. In 1569 a show trail was filed against him, he was convicted, and he spent the last years of his life – exactly 1283 days – in the Bratislava castle prison. He was only allowed to die at home in 1572, in the family-owned castle of Szerednye from the 1520s. His body was taken to Ruská by his son Ferenc. There is no record of exactly where he was buried and if with enough dignity . However, the locals have always considered and passed down from generation to generation that István Dobó rests in the church in Ruská.

His figure came back into the public awareness when in 1912 it was decided to expand the church. The old church wasn`t enough for the people anymore, so a new ship was built on its north side. A committee was set up in 1914 to search for the ashes of Dobó, but it was not found in the crypt that was excavated at the time.

 

In 2006, new archaeological excavations took place in the church, when the earthly remains of István Dobó were found under the main altar, about 4-5 meters deep. They found seven tombs at the sanctuary from the 14th, 15th, 16th century. They belonged to the Dobó family, the first of them to the right (a 180 cm tall, robust man in his seventies who was found to be gouty) was István Dobó. DNA tests were carried out. The clothes and jewellery found in the tomb can be seen today in the Museum in Trebišov.

The reburial of István Dobó was on June 28, 2008. The ashes were placed in a stainless steel chest — separate for family members, separate for Dobó — and placed in the red-marble Renaissance sarcophagus made by his son Ferec around 1610. This tomb is still visible in the sanctuary today. The following inscription can be read on it: “Here is the grave of István Dobó, who repulsed the thousands of armies of the Turks from the walls of Eger, and by an excellent triumph, he drove away the fate of Hungarian land. His son, Ferenc Dobó, claimed this memory to be truly worthy of national mourning. ”

Since the reburial, many more have visited the village with 593 inhabitants.

As for the sarcophagus, the original, ornately carved cover depicting the castle-defending hero in armour, with a saber and a flag was delivered to the Archdiocese of Eger by one of the later owners of Ruská, János Buttler, to promote his divorce. The story, which also appears in the novel of Kálmán Mikszáth (Különös házasság), ended with Buttler’s conversion to the Reformed faith. The sides of the tomb are original, but the famous cover is only a copy, the original can still be seen in Eger. A copy was made of the cover, so the sarcophagus was placed in front of the sanctuary.

The place can be visited if a representative of the church is visited.

István Dobó Memorial Days have been held in the village since 1990, which was initiated by the head of the local Csemadok organization, László Varga. Thanks to him, the Dobó cult still lives in Použie region. In Csemadok, he formed the István Dobó Memorial Society, and due to his connection with the Eger Castle Museum, a copy of the cover of the Dobó sarcophagus was made in Ruská. Archaeological excavations took place in the Roman Catholic church of the village thanks to the work of the organization led by him. He is still the number one guardian of the memory of István Dobó in Použie, which we can consider to be a border fortress. István Dobó Memorial Days always start in the church with a commemoration, then continue in the community arts centre with a cultural program. They also try to invite guests from Eger: either from the city, or from the theater, or from the castle. Thanks to the connections in Eger, today the guide also mentions Ruská in the Eger Castle to the visitors.

In the heart of Použie region, in Veľké Kapušany, a public space preserves the name of István Dobó, as well as a bust in the mentioned square.

In Veľké Slemence, the Dobó cult is mainly connected to the local primary school. The school is named after István Dobó, there is a bust of the hero in its yard, Dobó Memorial Days are held for children every year, and from the autumn of 2020 a student hostel and István Dobó Interactive Memorial Room await those interested in the attic of the school. In the interactive memorial room, István Dobó and his age are recalled with the help of various sound and image elements. There will also be an original cannonballs and a castle rock piece from Eger in the room. Students visiting the interactive room can be employed here for 1-1.5 hour. The exhibition offers many interesting information about István Dobó’s life, his heroism, a book and film about the defence of Eger Castle, paintings evoking the historical period, Dobó’s family and wife.

Forrás:

http://emlekhelyek.csemadok.sk/emlekhelyek/dobo-istvan-sirja/

https://ujszo.com/regio/dobo-istvan-interaktiv-emlekszoba-keszul?fbclid=IwAR1KlC1eHyqDnINcVUhYo2ERijg2HyTeRUFOsJM87Rhm8Ljc8q54KsQB9Rc

https://mediaklikk.hu/video/terkep-2020-06-27-i-adas-2/?fbclid=IwAR1Rc9mKXxtaw3IpfvKusm5GTXAKCvtibNUdI4dMF0Y83IOAcySWfrH6FAw

https://ma7.sk/tajaink/dobo-istvan-emlekenek-apolasan-faradozva

https://www.magyarhirlap.hu/kultura/20200427-dobo-istvan-nyughelyenek-kutatasa

https://ma7.sk/tajaink/dobo-istvan-emlekenek-apolasan-faradozva

http://csemadok.sk/csemadok-szemelyisegek/varga-laszlo-3/