Dobó-pince/Підвал Добо, cереднянські винні підвали/Dobo cellar

Serednje, Zakarpattia Oblast, 89452, Szerednye Kárpátalja Ungvári járás , Ukrajna


A Dobó-pince

Szerednye lankás dombjain már a középkorban szőlőművelés folyt. Az itt készített bor európai hírnévnek örvendett, s I. Péter cár udvarában is fogyasztották[1]. A szerednyei  borospince ma történelmi emlékhelynek számít. A hagyomány szerint Dobó István ásatta fogságba esett török rabokkal. A pince falán olvasható 16. századi latin nyelvű felirat tanúsága szerint a helyiséget valóban Dobó István idején építették.

Az viszont valószínűleg tényleg csupán legenda, hogy a pincerendszert valaha föld alatti folyosó kötötte össze az ungvári várral. Ám a Dobó-pince egyedi mikroklímája okán mindenképp különleges: az állandó hőmérséklet és a vulkanikus sziklafal pórusain át beszivárgó kristálytiszta levegő ideális körülményeket biztosít a bor tárolásához.

Szerednye napjainkban ukrán többségű település, ám sok száz éves múltja a magyar történelem jelentős eseményeinek volt a tanúja.

1805 decemberében egy éjjelen át az itt található Buttler-házban őrizték a Szent Koronát. Az irodalomtörténészek szerint Mikszáth Kálmán az Ung megyei birtokokkal is rendelkező Buttler grófról mintázta Különös házasság című regényének főhősét. A nemesi kúriát a magyar állam támogatásával 2020-ban felújították azzal a céllal, hogy az Ung-vidék magyar kulturális központjaként működjön.

Szerednye arról is nevezetes, hogy néhány évig itt élt Csontváry Kosztka Tivadar festőművész.

A falu határában lett merénylet áldozata Egán Ede mezőgazdasági szakember, kormánybiztos, aki a hegyvidéki ruszin nép szociális helyzetének javításáért munkálkodott a századfordulón.

Az erre járónak a Szent Lukácsnak felszentelt római katolikus templomot is érdemes megtekintenie.

[1] Kovács Sándor. Kárpátaljai útravaló (Transcarpathian guidebook) – Budapest: Püski, 1999.

Підвал Добо – Середнянські винні підвали

Виноградарство було поширеним на пологих пагорбах Середнього ще в середні віки. Вино, виготовлене тут, користується європейською репутацією, його споживали навіть при дворі царя Петра I.[1] Сьогодні винний погреб у Середньому є історичною пам’яткою. За переказами, Іштван Добо змусив турецьких полонених викопувати його. Згідно з латинським написом 16 століття на стіні підвалу, його справді було побудовано за часів Іштвана Добо.

Однак те, що колись система підвалу була з’єднана з Ужгородським замком підземним коридором, ймовірно, є лише легендою. Але завдяки унікальному мікроклімату підвалу Добо, він, безумовно, особливий: постійна температура та кристально чисте повітря, що просочується крізь пори стін з вулканічного каменю, створюють ідеальні умови для зберігання вина.

Нині Середнє є населеним пунктом із більшістю українців, але в минулому, протягом багатьох сотень років воно було свідком значних подій в історії Угорщини.

У грудні 1805 року Святу корону зберігали протягом ночі саме тут, в домі Бутлера. На думку літературознавців, Калман Міксат створив головного героя свого роману «Дивний шлюб» саме від графа Бутлера, який володів маєтками і в Ужанській жупі. Шляхетний особняк був відремонтований у 2020 році за підтримки угорської держави, тепер тут працює культурний центр Ужанського регіону.

Середнє також відоме тим, що художник Тиводор Чонтварі-Костка прожив тут кілька років.

Еде Еган, спеціаліст із сільського господарства та уповноважений уряду, який працював над покращенням соціального становища русинського народу в горах на межі століть, став жертвою вбивства на околиці цього села.

Також тут варто відвідати римо-католицьку церкву, освячену на честь святого Луки.

[1] Kovács Sándor. Kárpátaljai útravaló (Закарпатський путівник) – Budapest: Püski, 1999.

The Dobo cellar – Serednie, Uzhhorod district

Viticulture was common on the hills of Serednie in the Middle Ages. The wine made here had a European reputation, it was served even at the court of Tsar Peter I.[1] Today, the wine cellar in Serednie is a historical monument. According to the legend, Istvan Dobo had it dug up by Turkish prisoners. According to a 16th-century Latin inscription on the basement wall, it was actually built during the times of István Dobo.

However, the fact that the basement system was once connected to the Uzhhorod Castle by an underground corridor is probably just a legend. But thanks to the unique microclimate of the Dobo cellar, it is definitely special: the constant temperature and crystal-clear air that seeps through the pores of the walls of volcanic stone, create perfect conditions for storing wine.

Today, Serednie is a settlement with a majority of Ukrainians, but in the past, for many hundreds of years, it witnessed significant events in the history of Hungary.

In December 1805, the Holy Crown was kept here overnight, in Butler’s house. According to literary critics, Kalman Mikszath based the main character of his novel “Peculiar Marriage” on Count Butler, who owned estates in the Ung County. The noble mansion was renovated in 2020 with the support of the Hungarian state, now it houses the cultural centre of the Ung region.

Serednie is also known for the fact that the artist Tivadar Csontvari-Kosztka lived here for several years.

Ede Egan, an agricultural specialist and government commissioner who worked to improve the social situation of the Ruthenian people in the mountains at the turn of the century, was the victim of a murder on the outskirts of this village.

Also, the local Roman Catholic Church, consecrated in honour of St. Luke, is worth visiting, too.

 

[1] Kovács Sándor. Kárpátaljai útravaló (Transcarpathian guidebook) – Budapest: Püski, 1999.