Hoverla/Говерла/ Mount Hoverla

1, Ivano-Franko Kárpátalja 89452, Ukrajna


A Hoverla

Kárpátaljai látnivalói és nevezetességei mellett mindenképp meg kell említenünk egy közkedvelt túracélpontot, mégpedig a Kárpátok hegyvonulat 2061 méteres csúcsát, a Hoverlát.

A Hoverla (magyarosított nevén Hóvár) hegycsúcs Kárpátalja és az Ivano-frankivszki terület határán, a Csornahorában, a Máramarosi-havasokban. Magassága 2061 méter, ezzel az Ukrán-Kárpátok és egyúttal Ukrajna legmagasabb csúcsa.[1]

A 19. század végétől kedvelt kirándulóhely. Az első kijelölt turistautat 1880-ban nyitották meg. A hegycsúcs Kőrösmezőről és Vorohtáról érhető el legkönnyebben. A legkedveltebb útvonal Vorohta felől közelíthető meg, gépkocsival közvetlenül a hegy lábáig lehet eljutni. A jelzett turistaösvényeken 2-3 órás gyaloglás után, körülbelül 700 méteres szintkülönbséget leküzdve lehet feljutni a csúcsra, ahol több emlékoszlop, kereszt és emléktábla található.[2]

Kúpos formája a pleisztocén korszakot követő olvadás során alakult ki. Klímája szubalpesi, akárcsak a növényzete. A hegy lábánál fenyőerdő, fölötte törpefenyő és boróka nő. A legfelső kúpos részét havasi fő borítja. A Hoverla lábánál ered a Prut folyó.[3]

A Hoverlához egy legenda is kapcsolódik

A legenda úgy tartja, hogy egy hegyvidéki faluban élő szép legény, Prut, egy nap későn végzett a munkával, és nem ment haza, hanem a hegyekben aludt. A puha mohaszőnyegen hamar álomba szenderült, és csodás álmot látott: egy meseszép, zöld szemű lány hajolt fölé, kinek a haja a földig ért, és halkan dúdolgatott. Ahogy megpróbálta megérinteni, az álom azonnal szertefoszlott, ő pedig felébredt. Másnap az ifjú ismét az erdőben éjszakázott, várta a gyönyörű álmot. Ahogy feljöttek a csillagok, megjelent a szépséges lány is. A két szív szerelemre lobbant egymás iránt, és ettől a naptól kezdve Prut nem járt többé haza. Hoverla – így hívták a leányt – apja a hegyek királya volt. Mikor a király tudomást szerzett a fiatalok szerelméről, éktelen haragra gerjedt, és elátkozta őket. Megremegtek a hegyek, kövek zúdultak a mélybe, fergeteges vihar kerekedett. Hatalmas hegy emelkedett a völgyben, őt körülölelve pedig oly tiszta folyó csordogált, mint a könny. A helyiek azóta is a hegyet Hoverlának, a folyót pedig Prutnak nevezik.”[4]

[1] Hoverla (In: http://tiszai.ertekek.hu/karpatalja/hoverla.html)

[2] Hoverla, Kűrösmező (http://www.karpatutazo.hu/latnivalok/termeszeti-latnivalok/korosmezo-rahoi-jaras/hoverla-korosmezo)

[3] Hoverla (Hóvár) (http://www.karpataljaturizmus.hu/index.php?p=p&a=168)

[4] Hoverla (http://tiszai.ertekek.hu/karpatalja/hoverla.html)

Говерла

Окрім пам’яток та визначних місць Закарпаття, неодмінно варто відзначити популярний туристичний напрямок, а саме 2061-метрову вершину Карпатського хребта Говерлу.

Говерла (угорською Hóvár) — гірська вершина на кордоні Закарпаття та Івано-Франківської області, в Чорногорі. Її висота становить 2061 метр, що робить її найвищою вершиною в Українських Карпатах та в Україні.[1]

Вона є популярним місцем для туристів з кінця 19 століття. Перший туристичний маршрут було відкрито в 1880 році. До гірської вершини найлегше дістатися з Ясіня та Ворохти. Найпопулярніший маршрут з Ворохти, куди можна дістатися на автомобілі прямо до підніжжя гори. Через 2-3 години ходьби маркованими пішохідними стежками, подолавши перепад рівнів близько 700 метрів, можна піднятися на вершину, де є кілька меморіальних колон, хрестів і меморіальних дошок.[2]

Конічна форма склалася в післяльодовиковий період (постплейстоцен). Її клімат субальпійський, як і рослинність. Біля підніжжя гори росте сосновий ліс, над ним карликова сосна і ялівець. Найвищу частину вкривають трави, що характерні для полонин. Біля підніжжя Говерли починається річка Прут.[3]

З Говерлою також пов’язана легенда

«Легенда розповідає, що гарний хлопець Прут, який жив у гірському селі, одного дня пізно закінчив роботу і не пішов додому, а спав у горах. Він швидко заснув на м’якому моховому килимі й побачив чудовий сон: над ним схилилася казкова дівчина з зеленими очима, волосся її тягнулося до землі, вона тихенько співала. Коли він спробував доторкнутися до неї, сон одразу скінчився, і він прокинувся. Наступного дня юнак знову ночував у лісі, чекаючи прекрасного сну. Як зійшли зірки, з’явилася і красива дівчина. Два серця спалахнули в любові одне до одного, і з того дня Прут більше не повертався додому. Батько Говерли, так звали дівчину, був королем гір. Коли король дізнався про любов молодих, він розгнівався і прокляв їх. Затремтіли гори, вглиб кинулося каміння, настала страшна буря. В долині здійнялася величезна гора, а її оточила чиста, як сльози, річка. Відтоді місцеві жителі називають гору Говерла, річку – Прут».[1]

[1] Hoverla (Говерла) (http://tiszai.ertekek.hu/karpatalja/hoverla.html)

[1] Hoverla (Говерла) (In: http://tiszai.ertekek.hu/karpatalja/hoverla.html)

[2] Hoverla, Kűrösmező (Говерла, Ясіня) (http://www.karpatutazo.hu/latnivalok/termeszeti-latnivalok/korosmezo-rahoi-jaras/hoverla-korosmezo)

[3] Hoverla (Hóvár) (Говерла) (http://www.karpataljaturizmus.hu/index.php?p=p&a=168)

Hoverla

In addition to the sights and attractions of Transcarpathia, it is worth to mention the popular tourist destination, namely the 2061-meter peak of the Carpathian ridge, the Hoverla.

Hoverla (Hóvár in Hungarian) is a mountain peak on the border of Transcarpathia and Ivano-Frankivsk region, in Chornohora. Its height is 2061 meters, which makes it the highest peak in the Ukrainian Carpathians and Ukraine. [1]

It has been a popular destination for tourists since the late 19th century. The first tourist route was opened in 1880. The easiest way to reach the mountain top is from Yasinya and Vorokhta. The most popular route is from Vorokhta, which can be reached by car directly to the foot of the mountain. After 2-3 hours of walking on marked hiking trails, overcoming the difference of levels of about 700 meters, you can climb to the top, where there are several memorial columns, crosses and memorial plaques.[2]

The conical shape developed in the postglacial period (postpleistocene). Its climate is subalpine, as is the vegetation. At the foot of the mountain there is a pine forest, above it: dwarf pine and juniper. The highest part is covered with grasses, which are characteristic of mountain meadows. The Prut River begins at the foot of the Hoverla.[3]

There is also a legend about Hoverla

Legend has it that the handsome young man Prut, who lived in a mountain village, finished work late one day and did not go home, but slept in the mountains. He quickly fell asleep on the soft mossy carpet and had a wonderful dream: a fairy-tale girl with green eyes leaned over him, her hair stretched to the ground, she sang softly. When he tried to touch her, the dream ended immediately, and he woke up. The next day the young man spent the night in the woods again, waiting for the dream. As the stars rose, a beautiful girl appeared. Two hearts fell in love with each other, and from that day Prut never returned home. Hoverla’s father, this was the girl’s name, was the king of the mountains. When the king learned of the love of the young couple, he became angry and cursed them. The mountains trembled, stones rushed deep, a terrible storm came. A huge mountain rose in the valley, and it was surrounded by a river, clear as tears. Since then, locals have called the mountain Hoverla, a the river – Prut. [4]

[1] Hoverla (In: http://tiszai.ertekek.hu/karpatalja/hoverla.html)

[2] Hoverla, Kűrösmező (Hoverla, Yasinya) (http://www.karpatutazo.hu/latnivalok/termeszeti-latnivalok/korosmezo-rahoi-jaras/hoverla-korosmezo)

[3] Hoverla (http://www.karpataljaturizmus.hu/index.php?p=p&a=168)

[4] Hoverla (http://tiszai.ertekek.hu/karpatalja/hoverla.html)