II. Rákóczi Ferenc lovasszobra Beregszászban /Кінний пам’ятник Ференцу Ракоці ІІ/ Equestrian statue of Ferenc Rakoczi II

Berehove, Zakarpattia Oblast, 90201, Beregszász Kárpátalja Beregszászi járás , Ukrajna


Rákóczi Ferenc lovasszobra Beregszászban

Rákóczi Ferenc lovasszobrát 2019-ben avatták fel a Vérke-parti városban. A Budapest parkban található szobor Győrfi Lajos alkotása.

A Rákóczi-szobor története mintegy 126 évre tekint vissza. Még a Rákóczi-szabadságharc kezdetének 190. évfordulója (1893) idején megfogalmazódott egy akarat, hogy Bereg vármegye egy lovas szobrot állítson a Nagyságos Fejedelem emlékére. Örökös emléket szerettek volna állítani az 1703-as kuruc zászlóbontásnak. Figyelemre méltó, hogy a fejedelem lovas szobrát legelőször nem Budapestre vagy Sárospatakra és nem is a sorsdöntő csaták színhelyeire álmodták meg, hanem a beregszászi római katolikus templom melletti térre, a harmadik zászlóbontás színhelyére.

Beregszászban az 1893. évi Rákóczi-szoboralap létrehozásával elkezdődött a pénzgyűjtés, amely kezdetben a tudományos-történelmi előadások jövedelmének bevételezését jelentette. 1893. május 22-én a beregszászi zászlóbontás napján hangzottak el a vármegyeházán az első történelmei előadások, amelyek nem csupán a Rákóczi-szabadságharcnak voltak szentelve, hanem egész Magyarország történelmét ismertették az érdeklődőkkel. Az előzetes tervek szerint Bereg vármegye a Fejedelem szobrát Magyarország fennállásának ezredik évfordulójára, 1896-ra szerették volna felavatni.

A Bereg vármegyei települések a nemzeti ünnepeink alkalmával is adakoztak, például március 15-én.

A Rákóczi-szabadságharc kezdetének 200. évfordulója (1903) újabb lökést adott az adományok gyűjtésének.

Az adakozások folyamatát az első világháború szakította meg. A gyűjtött pénzt jótékonysági szervezeteknek adták át a sebesültek ápolására, a rászorulók megsegítésére. A vesztes I. világháború után vidékünk a Csehszlovák Köztársaság kötelékébe került, ahol a politikai körülmények nem tették lehetővé, hogy a magyar szabadságharc kiválóságának méretes szobrot emeljenek városunkban. Az 1938. évi visszacsatolás (I.bécsi döntés)  után kitört II. világháború idején sem  voltak meg a körülmények a szoborépítésre, a kultúrára szánt pénzek jelentős részét a háborús kiadások emésztették fel.

A második világháború után a szovjet érában sem volt realitása Rákóczi alakjának emléket állítani. Az 1990-es évek elején a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Beregszászban újra gyűjtésbe kezdett a Rákóczi-szobor felállítsa érdekében, de az erőfeszítések, megfelelő anyagiak hiányában nem vezettek eredményre. A rendszerváltás utáni éveknek a Rákóczi-kultusza hozott némi eredményt, ugyanis elkészülhetett két makett az elképzelt lovon ülő fejedelemről. Egyiket Mihajlo Beleny, a másikat Matl Péter kárpátaljai szobrászművészek formálták meg. A nagyszerű tervek, ha nem is válhattak valóra, de egyértelműen bizonyították a beregiek szándékát.

A Rákóczi-szabadságharc 300. jubileuma újból felelevenítette a szoborral kapcsolatosan terveket, de a megvalósítás csak Magyarország kormánya által meghirdetett Rákóczi emlékév – 2019 keretein belül kezdődhetett el, a Bethlen Gábor Alap támogatásával.

A Beregszászi Önkormányzat megrendelésére a városi Budapest parkot 2019 júliusának végére előkészítették a szobor fogadására. Augusztus végére bronzba lett öntve a fejedelmi szobor. A szobor megalkotója a Püspökladányban élő Györfi Lajos szobrászművész. A mű ötnegyedes, azaz egynegyeddel nagyobb az életnagyságúnál, így a ló marmagassága 186 cm, maga Rákóczi pedig 220 cm. A bronz lovasszobor súlya 1,2 tonna. A talapzat 20 tonnás kőszikla, amelyen a „Cum Deo pro Patria et Libertate” felirat olvasható a Nagyságos Fejedelem sajátkezű aláírásának másolatával.

Кінна статуя Ференца Ракоці ІІ м. Берегове

Кінну статую Ференца Ракоці ІІ в місті на березі каналу Верке урочисто відкрили в 2019 році. Скульптура в парку Будапешт – робота Лайоша Дьорфі.

Історія статуї Ракоці охоплює приблизно 126 років. Ще за часів 190-річчя початку визвольної війни під проводом Ракоці (1893 р.) було висловлено бажання, щоб Березька жупа  встановила кінну статую в пам’ять про Великого князя. Вони хотіли встановити вічну пам’ять про підняття прапора куруців 1703 року. Примітно, що кінну статую князя з самого початку планували не в Будапешт, Шарошпатак чи місця доленосних битв, а саме на площу біля римо-католицького костелу в м. Берегове, на місце третього підняття прапора.

У Берегсасі зі створенням у 1893 році фонду для статуї Ракоці розпочався збір коштів, що спочатку означало отримання доходів від наукових та історичних лекцій. 22 травня 1893 року, у день річниці підняття прапора в Берегсасі, у залі жупанату були прочитані перші історичні лекції, присвячені не лише визвольній війні під проводом Ракоці, а й історії всієї Угорщини. За попередніми планами, Березька жупа хотіла урочисто відкрити статую князя на тисячолітню річницю заснування угорської держави, у 1896 році.

 

Equestrian statue of Ferenc Rakoczi II, Berehove (Beregszasz)

The equestrian statue of Ferenc Rakoczi II in the town on the banks of the Verke canal was inaugurated in 2019. The sculpture in Budapest Park is the work of Lajos Gyorfi.

The history of the Rakoczi statue spans approximately 126 years. As early as the 190th anniversary of the beginning of the liberation war led by Rakotsi (1893), the wish for Bereg County to erect an equestrian statue in memory of the Grand Prince was expressed. They wanted to establish an eternal memory of the raising of the flag of kuruc people in 1703. It is noteworthy that from the very beginning the equestrian statue of the prince was not planned for Budapest, Sarospatak or the locations of fateful battles, but rather for the square near the Roman Catholic church in Beregszasz, the place where the flag was raised for the third time.

In Beregszasz, fundraising began with the creation of the fund for the Rakoczi statue in 1893, which initially meant receiving income from scientific and historical lectures. On May 22, 1893, the day of the anniversary of the raising of the flag in Beregszasz, the first historical lectures were held in the county hall, dedicated not only to the liberation war led by Rakoczi, but also to the history of the whole of Hungary. According to previous plans, the Bereg county wanted to solemnly reveal the statue of the prince on the thousand-year anniversary of the foundation of the Hungarian state, in 1896.

Localities of Bereg County also donated funds on the occasion of public holidays, for example, March 15.

The 200-year anniversary of the beginning of the liberation war led by Rakoczi (1903) gave another momentum to the fund-raising.

The fundraising process was interrupted by the First World War. The collected money was given to charitable organizations to helped the wounded and those who needed it. After the defeat in the First World War, our region became part of the Czechoslovak Republic, where political conditions did not make it possible to erect a monument to the outstanding figure of the struggle of the Hungarian people for independence. After the return of the territories in 1938 (the First Vienna Arbitration), with the beginning of World War II, there were again no conditions for the creation of the sculpture, and a significant part of the funds allocated for culture was spent on military expenses.

After the Second World War, in Soviet times, there was also no opportunity to honor the figure of Rakoczi. In the early 1990s, the Transcarpathia Hungarian Cultural Association once again started collecting money for the monument to Rakoczi in Berehove, but due to a lack of adequate financial resources, the efforts did not bear fruit. The cult of Rakoczi in the years after the change of regime still brought certain results, as two models of the statue of the prince sitting on a horse were made. They were created by Transcarpathian sculptors Mykhailo Belen and Peter Matl. Although these large-scale plans were not implemented, they clearly demonstrated the intention of the residents of Berehove.

The 300th anniversary of the Rákoczi War of Independence revived the plans for the statue, but implementation could only begin as part of the 2019 Rakoczi Commemoration Year, announced by the Hungarian government, with the support of the Bethlen Gabor Foundation.

By order of the Berehove Town Council, the “Budapest” municipal park was prepared to receive the statue by the end of July 2019. At the end of August, the statue of the prince was cast from bronze. The creator of the monument is sculptor Lajos Gyorfi, who lives in Puspokladany, Hungary. The statue is made on a scale of 5/4, that is, a quarter larger than the actual size, so the height of the horse at the withers is 186 cm, and the height of Rakoczi is 220 cm. The bronze equestrian statue weighs 1.2 tons. The pedestal is a 20-ton rock with the inscription “Cum Deo pro Patria et Libertate” and a copy of the Grand Prince’s signature.