Majláth kastély/Majláthov kaštiel v Pribeníku/Majláth castle

J. Majlátha 20, 076 51 Pribeník, Szlovákia, Pribeník 076 51, Szlovákia


Majláth kastély, Perbenyik

 

Felső-Bodrogköz egyik építészeti kincse a Királyhelmectől pár kilométerre található Majláth kastély, Perbenyikben. A kastélyt 1798-ban építtette a jótékonyságáról ismert Majláth család. 

Az U-alakú, reprezentatív külsejű kastély ma a perbenyiki kétnyelvű Szakközépiskolának ad otthont. Bár termei nem látogathatók, az épület külseje, parkja és udvara olyannyira vonzó, hogy a térségbe látogatók a mai napig a fontos látnivalók között tartják számon. Lovarda, üvegház, víztorony és sok más gazdasági jellegű, mégis kifinomult ízléssel kialakított építmény veszi körül a kastélyt.  Angolparkja többnyire külhoni fákkal büszkélkedik, mint például tiszafa vagy kínai páfrányfenyő (Ginko biloba). Az utóbbi években zajló átépítések eredményeképpen a kastély komplexumának nagy része eredeti szépségében újult meg. A parkot is gondozzák, a perbenyiki szakközépiskola pedig új lovardát kapott, ahol évente rendeznek lóversenyeket.

A kastély története, élet a kastélyban 

Gróf Majláth József feleségül vette Sennyey Antóniát, s ekkor az összes itteni Sennyey-birtokkal együtt Perbenyiket is hozományul kapta, melyet uradalmi központtá tett. Földszintes kastélyt építtetett 1798-ban. A kastély fellendítette a település és a térség életét is. A gróf nem csupán a kastélyt építtette fel, hanem a római katolikus kápolnát is, mely ma nyilvános római katolikus templom. 

Perbenyik a Majláthok tevékenysége által Zemplén megye meghatározó települése lett. Gróf Mailáth Antal országosan jegyzett reformpolitikus, magyar királyi udvari kancellár és Zemplén vármegye főispánja volt. Perbenyikben mások mellett vendégei volt Kossuth Lajos és Széchényi István is. Ez utóbbival együtt alapították 1846-ban Leleszen a Bodrogközi Tiszaszabályozó Társulatot. 1872 augusztusában nyitották meg a magyarországi észak-keleti vasút Sátoraljaújhely Csap–Ungvár szakaszát. Mivel Királyhelmec elöljárói rövidlátóan azzal az indokkal utasították el a vasutat, hogy a vonat füstje belepi majd a szőlőket, Antal gróf megengedte, hogy a birtokán haladjon keresztül a nyomvonal, és kivágatva Nyesés nevű erdejének egy részét. A gróf gyermektelenül halt meg 1873-ban, birtokait – így Perbenyiket is – keresztfiára, Mailáth Józsefre hagyta. 

Ő és felesége, Széchenyi Mária hosszú évekig a Bodrogköz meghatározó személyisége voltak. A párt a vidék közismert, közkedvelt nemes uraiként tartották számon. Mailáth gróf kórházat, hitel- és fogyasztási szövetkezetet szervezett, felesége nőegyletet, szegény gyerekek iskoláztatását támogató szervezetet alapított és támogatott, a házi ipar fellendítésén fáradozott.

A kastély nekik köszönhetően 1899-ben nyerte el mai formáját. A munkálatokat Hubert József budapesti műépítész vezette. Emeletet húztak rá és bővítették a kiszolgáló és gazdasági épületek komplexumát és a berendezés is megújult. Ekkor épült fel szomszédságában a ma már műemlék víztorony is, átépítették a kápolnát is, melynek üvegképeit a kor egyik legnagyobb magyarországi mestere, Róth Miksa készítette. A parkot szintén átalakították.

Mailáth József 1886-ban a gróf a Bodrogközi Tiszaszabályozó Társulat elnöke lett. A Bodrogközben elvégzett védelmi és építési munkák gyakorlatilag 1923-ig az ő irányításával zajlottak. A társulat sátoraljaújhelyi székhelyét áttette Királyhelmecre, itt új székházat építtetett, a jelenleg görög katolikus templomként használt épületben pedig a tisztviselői lakások voltak. Mailáth Antal egyébként végrendeletében kikötötte, örököse köteles Királyhelmecen közkórházat létesíteni. József ennek eleget téve 1895-ban meg is nyitotta az általa építtetett intézményt. Nagytárkányban római katolikus templomot emelt, Perbenyikben óvodát és iskolát, hitelszövetkezeteket, lengyárat alapított. A gróf rendszeresen publikált a helyi lapokban, több könyvet írt és zeneműveket is szerzett. 

Mailáth József felesége szintén rendkívül áldozatos munkát végzett. 1898-ban Királyhelmecen alapították meg a Bodrogközi Jótékony Nőegyletet. Támogatta Bodrogköz ötven községének szegényeit. Hogy a céljaikat finanszírozni tudják, minden évben nagyszabású jótékonysági rendezvényeket szerveztek. 1900 májusában így került sor Perbenyikben díjugrató versenyre. A korabeli újságokban az ügy nagy publicitást kapott, mert az eseményre rengeteg arisztokrata eljött, és szenzáció volt az is, hogy a versenyt kizárólag hölgyek szervezték. Ez azonban egyszeri alkalom volt, tévesen hiszik tehát azt, hogy innen indult a perbenyiki lóversenyek hagyománya.

Majláth József hiteladóssága miatt a hitelező csehszlovák pénzintézet később lefoglalta Mailáthék perbenyiki birtokát, a kastély berendezését pedig elárvereztette. Ezután az idős házaspár Budapesten élt. Széchenyi Mária 1932-ben, Mailáth József 1940-ben hunyt el, a földi maradványaikat Perbenyikbe szállították, és a kastély parkjában helyezték örök nyugalomra.

A kastély sorsa a Majláthok után

Az első világháború idején a kastélyban hadikórház működött. Az épület 1938 után a katonaság tulajdona lett, 1944-ig méntelep-parancsnokság működött benne. 

A belső tereket átalakították, hogy a tisztek családjainak lakásokat rendezhessenek be. Berendezése sajnos a második világháború fosztogatásaiban elpusztult vagy elveszett, de szerencsére fennmaradt a díszszalon belső faragott borítása, amely belsőépítészeti és műbútorasztalosi remekmű.  

A háború után a kastélyban gyermekotthon működött, 1952-ban pedig itt nyílt meg a Bodrogköz első magyar tanítási nyelvű gimnáziuma. Ezután a mezőgazdasági szakközépiskola költözött az épületbe.

A kastély történetét Cap György, perbenyiki történész dolgozta fel Élet a kastélyban című munkájában.

Kaštieľ Majláthovcov, Pribeník

 

Jeden z skvostov architektúry Horného Medzibodrožia, Kaštieľ Majláthovcov v Pribeníku sa nachádza iba niekoľko kilometrov od Kráľovského Chlmca. Kaštieľ bol postavený v roku 1798 rodinou Majláthovcov, ktorí boli známi svojou charitou. 

Reprezentatívna budova v tvare písmena U dnes je sídlom dvojjazyčnej strednej odbornej školy. Napriek tomu, že jeho priestory sú neprístupné pre verejnosť, jeho zovňajšok, park a nádvorie budovy sú natoľko príťažlivé, že návštevníci regiónu ju považujú za jednu z dôležitých atrakcií, ktorú treba vidieť. Hrad je obklopený jazdiarňou, skleníkom, vodojem a mnohými ďalšími budovami ekonomického charakteru so sofistikovaným vkusom. Jeho anglický park sa môže pochváliť u nás zriedkavými stromami, ako je tis alebo čínska papraď (Ginko biloba). Výsledkom rekonštrukcií z posledných rokoch bola veľká časť hradného komplexu obnovená do svojej pôvodnej krásy. V novej jazdeckej škole patriacej k strednej odbornej škole sa každoročne konajú dostihy.

 

História kaštieľa, život v kaštieli 

Gróf József Majláth sa oženil s Antoniou Sennyeyovou a v tom čase dostal spolu so všetkými statkami Sennyeyovcov do vena aj Pribeník, z ktorého urobil panské sídlo. V roku 1798 dal postaviť jednoposchodový kaštieľ, ktorý oživil oblasť a obec. Gróf postavil nielen hrad, ale aj rímskokatolícku kaplnku, ktorá je dnes verejným rímskokatolíckym kostolom. 

Pribeník sa vďaka aktivitám Majláthovcov stal významnou obcou v Zemplínskej župy. Gróf Antal Majláth bol národne uznaným reformným politikom, kancelárom uhorského kráľovského dvora a hlavným pánom Zemplínskej župy. V Pribeníku popri iných jeho hosťami boli aj Lajos Kossuth a István Széchényi. Práve so Széchényim založili v roku 1846 v Lelesi Medzibodrožské združenie regulácie rieky Tisa. V auguste 1872 otvorili železničnú trať spájajúcu Sátoraljaújhely Čop a Užhorod. Keďže prednostovia Kráľovského Chlmca odmietli železnicu s dôvodom, že dym z vlaku zahalí ich hrozná, gróf Antal povolil, aby cez jeho pozemok prechádzala trať a dal vyrezať časť jeho lesu s názvom Nyesés. Gróf zomrel v roku 1873 bez dedičov a jeho pozemky – a tak aj Pribenický – prenechal svojmu krstnému synovi, Józsefovi Majláthovi. 

On aj jeho manželka, Mária Széchenyi dlhé roky patrili medzi významné osobnosti Medzibodrožia. Pár bol považovaný za známych a populárnych šľachticov regiónu. Gróf Majláth zorganizoval nemocnicu, úverové a spotrebné družstvo, jeho manželka založila a podporovala ženské združenie, organizáciu podporujúcu vzdelávanie chudobných detí, a usilovala sa o rozvoj domáceho priemyslu.

Vďaka nim v roku 1899 kaštieľ získal dnešnú podobu. Práce viedol József Hubert architekt z Budapešti. Postavili na budovu ďalšie podlažie rozšírili komplex hospodárskych budov a aj zariadenie sa zrekonštruovalo. V tom čase bol v jeho susedstve postavený aj vodojem, ktorý je dnes pamätníkom, zrekonštruovali kaplnku, kde umiestnili sklenené obrázky zhotovené maďarským majstrom Mikšom Róthom. Park bol tiež obnovený.

József Majláth sa v roku 1886 stal predsedom Medzibodrožského združenia regulácie rieky Tisa. Ochranné a výstavbové práce v Medzibodroží do roku 1923 prebiehali výlučne pod jeho dozorom. Sídlo združenia preložil zo Sátoraljaújhelyu do Kráľovského Chlmca, tu nechal postaviť nové sídlo a v budove, ktorá dnes slúži ako gréckokatolícky kostol boli byty úradníkov. Antal Majláth vo svojom závete ustanovil, že jeho dedič je povinný postaviť nemocnicu v Kráľovskom Chlmci. József na základe toho v roku 1895 otvoril nemocnicu. Okrem toho vo Veľkých Trakanoch postavil rímskokatolícky kostol, v Pribeníku školu a škôlku, sporiteľňu a závod na ľan. Gróf pravidelne publikoval v miestnych novinách, napísal viacero kníh a komponoval hudobné diela.

Manželka Józsefa Majlátha tiež odviedla mimoriadne obetavú prácu. V roku 1898 v Kráľovskom Chlmci založila Medzibodrožské združenie charitatívny žien. Podporovala viac ako 50 chudobných rodín v Medzibodroží. Aby boli schopní financovať svoje ciele v každom roku usporadúvali honosné charitatívne podujatia. Tak sa uskutočnili v máji 1900 dostihové preteky v Pribeníku. V dobových novinách táto aktivita vyvolala veľký ohlas, keďže sa na nej zúčastnilo veľa aristokratov a veľkú senzáciu vyvolalo aj to, že to organizovali ženy. Išlo však o jednorazovú príležitosť, a tak sa mylne domnievajú, že tu začala tradícia konských dostihov v Pribeníku.

Pre dlh Józsefa Majlátha sa československá finančná inštitúcia, ktorá mu požičiavala peniaze, neskôr zmocnila Majláthovho panstva v Pribeníku a vydražila zariadenie kaštieľa. Potom starší pár žil v Budapešti. Mária Széchenyi zomrela v roku 1932, József Majláth v roku 1940, ich pozostatky boli prevezené do Pribeníku a sú pochovaní v zámockom parku.

 

Kaštieľ po Majláthovcov

Počas prvej svetovej vojny v kaštieli fungovala vojenská nemocnica. V roku 1938 sa budova stala majetkom armády, a do roku 1944 tu fungoval žrebčín armády. 

Vnútorné priestory boli prestavané, aby tu mohli bývať dôstojnícke rodiny. Zariadenie kaštieľa bohužiaľ bol zničený alebo sa stratil pri rabovaní počas druhej svetovej vojny. Našťastie vyrezávané obloženie salónu zostalo nepoškodené.

Po svetovej vojne v kaštieli fungoval detský domov, potom v roku 1952 tu otvorili gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským. Po tom sa do budovy presťahovala poľnohospodárska stredná škola. 

Históriu kaštieľa spracoval Juraj Cap, historik z Pribeníka v diele s názvom Život v kaštieli.

Majláth Castle, Pribeník (Perbenyik)

One of the architectural treasures of Upper Medzibodrožie is the Majláth Castle in Pribeník, it´s situated few kilometres from Kráľovský Chlmec. The castle was built in 1798 by the Majláth family, known for their charity.

Today, the U-shaped, representative-looking castle is home to the bilingual Vocational High School in Pribeník. Although its halls are not open to the public, the exterior, park and courtyard of the building are so attractive that the visitors of the area still considere it to be an important attraction. The castle is surrounded by a riding school, a greenhouse, a water tower and many other buildings of an economic character, yet with a sophisticated taste. Its English park mostly boasts trees such as yew or Chinese fern (Ginko biloba). As a result of reconstructions in recent years, much of the castle complex has been restored to its original beauty. The park is also taken care of, and the vocational school in Pribeník has been given a new riding school, where horse races are held every year.

History of the castle, life in the castle

Count József Majláth married Antónia Sennyey, and at that time, together with all the Sennyey estates here, he also received Pribeník as a dowry, which he made a manorial centre. He had a one-story mansion built in 1798. The castle also boosted the life of the settlement and the area. The count built not only the castle, but also the Roman Catholic Chapel, which is now a public Roman Catholic church.

Due to the activities of the Majláths, Pribeník became the dominant settlement of Zemplín County. Count Antal Mailáth was a nationally renowned reform politician, chancellor of the Hungarian royal court and chief lord of Zemplín County. Among others, Lajos Kossuth and István Széchényi were guests in the court. Together with the latter, the Tisa Regulating Society in Medzibodrožie was founded in Leles in 1846. In August 1872, the Csap – Užhorod section of the Sátoraljaújhely railway in Hungary was opened. Since the foremen of Kráľovský Chlmec short-sightedly rejected the railway on the grounds that the smoke of the train would engulf the vineyards, Count Antal allowed the trail to pass through his estate and cut down a part of his forest called Nyesés. The count died childless in 1873, leaving his estates, including Pribeník, to his godson, József Mailáth.

He and his wife, Mária Széchenyi, were the defining personalities of Medzibodrožie for many years. The pair was considered one of the well-known, popular nobles of the region. Count Majláth organized a hospital, a credit and consumer cooperative, his wife founded and supported a women’s association, an organization supporting the education of poor children, and worked to boost the domestic industry.

Thanks to them, the castle gained its present form in 1899. The works were supervised by an architect from Budapest, József Hubert. A new floor was erected on it and the service and farm buildings complex was expanded and the equipment was also renewed. It was then that the now monumental water tower was built in its neighbourhood, and the chapel was also rebuilt, the glass paintings of which were made by Miksa Róth, one of the greatest masters of the time in Hungary. The park has also been remodeled.

In 1886, József Majláth , the count became the president of the Bodrogközi Tiszaszabályozó Társaság (water regulation company). The protection and construction work carried out in Medzibodrožie practically lasted until 1923 under his direction. The company moved its headquarters from Sátoraljaújhely to Kráľovský Chlmec, where a new headquarters was built, and the building, which is currently used as a Greek Catholic church, housed officials’ flats. Antal Majláth stipulated in his will, that the heir is obliged to establish a public hospital in Kráľovský Chlmec. In fulfillment of this, József opened the institution he had built in 1895. He built a Roman Catholic church in Veľké Trakany, founded a kindergarten and school in Pribeník, credit unions and a flax factory. The count regularly published in local newspapers, wrote several books, and wrote music.


József Majláth’s wife also did an extremely sacrificial job. In 1898, the Medzibodrožie Charitable Women’s Association was founded in Kráľovský Chlmec. She supported the poor of fifty villages in Medzibodrožie. To fund their goals, large-scale charity events were organized each year. In May 1900, a show jumping competition was held in Pribeník. In contemporary newspapers the case received a lot of publicity, because a lot of aristocrats came to the event, and it was also a sensation that the competition was organized exclusively by ladies. However, this was a one-time occasion, so they mistakenly believe that this is where the tradition of horse racing in Pribeník started.


Due to the debt of József Majláth, the lending Czechoslovak financial institution later seized the  Mailáth estate in Pribeník and auctioned off the castle’s equipment. After that, the elderly couple lived in Budapest. Mária Széchenyi died in 1932, József Majláth in 1940, their remains were transported to Pribeník and laid to rest in the castle park.

The fate of the castle after the Majláth family

During the First World War, there was a military hospital in the castle. The building became the property of the military after 1938, and until 1944 it had a stud farm.

The interiors have been remodelled to accommodate the families of the officers´. Its furnishings were unfortunately destroyed or lost in the looting of World War II, but fortunately the carved interior of the parlor, which is a masterpiece of interior design and artificial furniture, has survived.

After the war, the castle housed an orphanage, and in 1952 the first Hungarian-language grammar school in Medzibodrožie was opened here. Then the agricultural vocational high school moved into the building.

The history of the castle was elaborated by Cap György, a historian from Pribeník, entitled Life in the Castle.

Forrás:

http://emlekhelyek.csemadok.sk/emlekhelyek/majlath-kastely/

https://www.kosiceregion.com/hu/poi/perbenyiki-kastely-kastiel-v-pribeniku/

https://ujszo.com/regio/elet-a-perbenyiki-kastelyban

https://mediaklikk.hu/video/terkep-2020-08-08-i-adas/?fbclid=IwAR06X_TaAaF1c-X3xU2M_Ps1Ebai6bbXxo-H11gRMP7S5aPqs9oy2AY1-IU