Munkácsi vár/Замок Паланок/ Mukachevo Castle

Hrafa fon Shenborna St, 42, Mukachevo, Zakarpattia Oblast, 89611, Munkács Kárpátalja Munkácsi járás 89601, Ukrajna


Munkácsi vár

A munkácsi vár Bereg vármegye egyik legrégebbi építészeti öröksége, történelmünk egyik legértékesebb emlékhelye. A várról szóló első írásos említés 1263-ból, egy adománylevélből származik. A kastély egy vulkanikus eredetű 68 méter magas hegyen helyezkedik el.  A vár sokszor cserélt gazdát: 1395-ben Zsigmond a várat Korjatovics Tódor litván hercegnek adományozza. Korjatovics jelentős erősítéseket végzett a váron, az ő idejére esik többek között a 86 m mély várkút megépítése is[1]. A kút keletkezéséről számtalan monda maradt fenn[2].

Legdicsőbb korszakát 1686-88 között, a vár legendás hírű ostroma idején élte, amikor Zrínyi Ilona több mint 800 napon át hősiesen védte Munkács várát és  kiemelkedő szerepet játszott férje oldalán a Habsburgok elleni küzdelemben[3].  A XVIII. század közepén fogházzá alakították át a várat. e. 1848. március 15-e után kinyitották a várbörtön kazamatáit, s szabadon engedték a rabokat. A hányatott múlt következtében a dicső vár igencsak leromlott állapotba került. Restaurálása a XX. század végén kezdődött meg.

A vár alapterülete összesen 14 000 négyzetméter, 130 helyiség található benne[4]. Napjainkban is látogatható, különböző témájú múzeumok működnek falain belül, valamint több állandó és időszakos kiállítás is várja az ide látogatókat. 2006. február 27-én az ún. Lorántffy bástyán felavatták Zrínyi Ilona és fia életnagyságú szobrát, mely Matl Péter munkácsi szobrászművész alkotása.

 

[1] Мацкевий Л.Г. Мукачівський замок. (In: http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Mukachivskyj_zamok)

[2] Zubánics László. Dupka György. Szépasszony dombja. Ungvár-Budapest: Intermix Kiadó, 2014.

[3] Dr. Csatáry György. ZRÍNYI ILONA – „Európa legbátrabb asszonya” . (In: http://kmf.uz.ua/hu/zrinyi-ilona-europa-legbatrabb-asszonya/)

[4] Мацкевий Л.Г. Мукачівський замок. (In: http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Mukachivskyj_zamok)

Мукачівський замок

Мукачівський замок – одне з найстаріших архітектурних надбань Березької жупи, одна з найцінніших пам’яток нашої історії. Перша письмова згадка про замок датується 1263 роком, у грамоті дарування. Замок розташований на пагорбі вулканічного походження висотою 68 метрів. Замок багато разів змінював власників: у 1395 році Сигізмунд подарував замок литовському князю Федору Корятовичу. Корятович зміцнив замок, і за його часів, серед іншого, було споруджено замкову криницю глибиною 86 м.[1] Про походження криниці збереглася незліченна кількість легенд.[2]

Найславетніший період замку відбувся під час його легендарної облоги в 1686-88 роках, коли Ілона Зріні понад 800 днів героїчно обороняла замок Мункач, чим відіграла визначну роль в боротьбі проти Габсбургів на боці свого чоловіка.[3] У середині XVIII століття замок було перетворено на в’язницю. Після 15 березня 1848 року підземелля замкової в’язниці відкрили, а в’язнів звільнили. Будівля в цей час перебувала в занедбаному стані. Реконструкція почалася в кінці XX століття.

Замок має загальну площу 14 000 квадратних метрів і складається із 130 кімнат. Сьогодні в його стінах діють музеї різної тематики, які можна відвідати; на відвідувачів чекає кілька постійних і тимчасових експозицій. 27 лютого 2006 року на так званій вежі Лорантфі урочисто відкрили статую Ілони Зріні та її сина Ференца Ракоці II в натуральну величину, створену скульптором Петером Матлом з Мукачева.

[1] Мацкевий Л.Г. Мукачівський замок. (In: http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Mukachivskyj_zamok)

[2] Zubánics László. Dupka György. Szépasszony dombja. (Пагорб вродливої жінки) Ungvár-Budapest: Intermix Kiadó, 2014.

[3] Dr. Csatáry György. ZRÍNYI ILONA – „Európa legbátrabb asszonya” (Найхоробріша жінка Європи) (In: http://kmf.uz.ua/hu/zrinyi-ilona-europa-legbatrabb-asszonya/)

Mukachevo Castle

Mukachevo Castle is one of the oldest architectural heritage sites of Bereg County, one of the most valuable monuments of our history. The first written mention of the castle dates back to 1263, in a deed of donation. The castle is located on a hill of volcanic origin at a height of 68 meters. The castle changed owners many times: in 1395, Sigismund presented the castle to the Lithuanian prince Fedir Koryatovych. Koryatovych strengthened the castle, and during his time, among other things, an 86 m deep castle well was built.[1] There are countless legends about the origin of the well.[2]

The most glorious period of the castle took place during its legendary siege in 1686-88, when Ilona Zrinyi heroically defended the Castle for more than 800 days, thus playing a prominent role in the fight against the Habsburgs on the side of her husband. In the middle of the 18th century, the castle was turned into a prison. After March 15, 1848, the dungeons of the castle prison were opened, and the prisoners were released. The building was in a dilapidated state at that time. Reconstruction began at the end of the 20th century.

The castle has a total area of ​​14,000 square meters and consists of 130 rooms. Today, within its walls there are museums of various topics that can be visited; as well as several permanent and temporary exhibitions. On February 27, 2006, a life-size statue of Ilona Zrinyi and her son Ferenc Rakoczi II, created by sculptor Peter Matl from Mukachevo, was inaugurated on the so-called Lorantffy Tower.

[1] Мацкевий Л.Г. Мукачівський замок. (In: http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Mukachivskyj_zamok)

[2] Zubánics László. Dupka György. Szépasszony dombja. (Пагорб вродливої жінки) Ungvár-Budapest: Intermix Kiadó, 2014.