Nyitott pincenapok/Dni otvorených pivníc/Open Cellar Days in Upper Medzibodrožie – Malý Horeš, Malý Kamenec, Streda nad Bodrogom

076 52 Malý Horeš, Kisgéres Kassai kerület , Szlovákia


A térség kitörési pontjaként számon tartott mezőgazdaság, falusi turizmus, és ennek részeként a borturizmus virágzásnak indult a Bodrogközben. A kassai régióban két borászati terület is található. Az első a tokaji borvidék a régió délkeleti csücskében. A második pedig a kelet szlovákiai borvidék, melyhez a királyhelmeci (bodrogközi) borászati körzet is tartozik. A régió híres a tufába vájt pincéiről.

A helyi borászok klasszikus módon állítják elő boraikat, ezért ezek a borok természetesek, többségük egyenes fogyasztásra ajánlott. Ezen vidék borait nem lehet boltokban kapni és csak nagyon ritkán találkozhatnak azokkal kiállításokon. A bodrogközi borok megismertetése és értékesítése érdekében Felső-Bodrogköz három településén is nyitott pincenapokat szerveznek a borokat kedvelő közönség számára. 

A pincenapok közül a legismertebb a kisgéresi Akácillat – Nyitott Pincék Napja, mely már 11 éves múltra tekint vissza. A kisgéresi pincék az akácligetben találhatóak, így a kisgéresi nyitott pincenap hagyományosan akácvirágzáskor, májusban zajlik, a helyi önkormányzat, a Polyhos szőlészek és borászok társulása és a Bodrogközi EGTC közös szervezésében, a Kassa megyei önkormányzat támogatásával. A bor – helyi gasztronómia – helyi kézműves termékek – kultúra négyesét felvonultató hagyományos rendezvény több ezer látogatót vonz különleges kikapcsolódást nyújtva kicsiknek és nagyoknak. A felvidékieken kívül főként Magyarországról, Romániából, Ukrajnából és Csehországból érkeznek szép számban látogatók, ám találkozni lehet Ausztriából és Franciaországból érkezett borbarátokkal is. A látogatók 500 méteres körzetben közel 50 fajta bort kóstolhatnak meg, beszélgetve a borászat fortélyairól, illetve megnézhetik a rendezvényt kísérő gazdag kultúrműsort.

A Terra Incognita program, amely Kassa megyében a kultúra, a hagyományok és a  történelmi emlékhelyek bemutatása mentén szervez tematikus útvonalakat és az idegenforgalom fejlesztését szorgalmazza, a TOP 10 rendezvénye között tartja számon a kisgéresi rendezvényt.

Kiskövesden 2018-ban tartottak először nyitott pincenapokat. Szőlőtermesztéssel ugyan évszázadok óta foglalkoztak itt az emberek, de csak a 90-es évek elején, a régi kőbánya területén, kezdtek kialakítani borospincéket. A csodás környezetben pillanatnyilag 24 pince már elkészült. Ma már a pincék mellé présházak is épülnek. A kiskövesdi rendezvényt szervező Aranybánya Polgári Társulás azoknak ajánlja ezt a programot,  „akik a kisebb pincékre jellemző családias környezet és a szép száraz fehérborok, illetve a különleges, tartalmas, egyedi minőséget képviselő borkülönlegességek iránt érdeklődnek.”

Bodrogszerdahelyen harmadik alkalommal nyitották meg a pincéket 2019-ben a „Szerdahelyi Bor – Nyitott Pincék Napja” elnevezésű rendezvény keretében a helyi borosgazdák.  A helyi szőlészek társulása szervezésében megvalósuló pincenapon több mint húsz tufába vájt pincében kóstolhattak helyi borokat az érdeklődők. A résztvevők elsősorban rizling, furmint, hárslevelű, és vegyes szőlőből készült borokat kóstolhattak, de a vörösborok néhány fajtája is megtalálható egy-egy pincében.

A Nyitott Pince Napok célja, hogy a borvidékek megismerése mellett a közvetlen emberi kapcsolatokat is ápolja. A pincészetek fogadják a vendégeket, akik megtekinthetik a régió legszebb borospincéit. A pincenapokon az ízletes borok  és finom étkek kóstolása mellett énekszó és tánc szórakoztatja a közönséget, de jelen van az igazi vásári hangulat is, kirakodóvásár és kézművestermékek várják a vásárlókat. A szervezők kezdetektől nagy figyelmet fordítanak arra, hogy teret adjanak a kistermelőknek saját kézműves termékeik értékesítésére.

A pincenapok megvalósulásának konkrét időpontjáról, aktuális programjáról és belépődíjairól a települések honlapjáról, ill. közösségi oldaláról szerezhetnek bővebb információt az érdeklődők.

Dni otvorených pivníc v Hornom Medzibodroží – Malý Horeš, Malý Kamenec, Streda nad Bodrogom

 

V Medzibodroží prekvitá poľnohospodárstvo, vidiecky turizmus a jeho súčasť vinársky turizmus, ktoré sa považujú za odvetvia, ktoré prispievajú k rozvoju regiónu. V Košickom kraji sú dve vinárske oblasti. Prvá sa nachádza v juhovýchodnej časti regiónu a je to Tokajská vinárska oblasť. Druhá je vinárska oblasť v okolí Kráľovského Chlmca (Medzibodrožie), ktorá patrí k Východoslovenskej vinárskej oblasti. Tento región je známy svojimi tufovými pivnicami.

Miestny vinári svoje vína pripravujú klasickým spôsobom, preto tieto vína sú prírodné a väčšina z nich je vhodná na priamu konzumáciu. Tieto vína sa nepredávajú v obchodoch a taktiež sa s nimi nestretávame ani na výstavách. Na spoznanie týchto vín sa v Hornom Medzibodroží organizujú na troch miestach dni otvorených pivníc pre milovníkov vín.  

Z dni otvorených pivníc najznámejšie sú Vôňa agátu – Dni otvorených pivníc v Malom Horeši, ktoré sa realizujú už 11. rok každý máj. V agátovom hájiku za zastavanou časťou obce (v smere na Kráľovský Chlmec) sa zachoval unikátny súbor vínnych pivníc vytesaných do tufu. Ide o najrozsiahlejší súbor svojho typu na Slovensku. Pivnice sú usporiadané do malých skupiniek so spoločným vchodom. Dovedna sa v hájiku nachádza 83 vchodov s 347 pivnicami.

Pivnice, z ktorých niektoré majú preukázateľne viac ako 500 rokov, slúžili podľa tradície pôvodne ako útočisko ľudu pred Tatármi a na uchovávanie vína sa začali používať až keď nebezpečenstvo pominulo.

Dnes sú niektoré z horešských vínnych pivníc na požiadanie sprístupnené širokej turistickej verejnosti. V lokalite sú vybudované prístrešky, posedenia, ohniská a tiež amfiteáter, ktorý sa využíva na rôzne kultúrne vystúpenia. Každoročne v máji, keď rozkvitnú agáty, sa v hájiku uskutočňuje Deň otvorených pivníc s možnosťou ochutnávky tunajších jedinečných vín i miestnych gurmánskych špecialít. V obci, asi 200 m od areálu pivníc, sa nachádza Vínny dom, v ktorom miestny spolok vinárov POLYHOS pravidelne usporadúva vinárske a gastronomické akcie pre širokú verejnosť.

Program Terra Incognita podporujúca rozvoj cestovného ruchu v Košickej župe spolu s prezentáciou kultúry, tradícií a historických pamiatok eviduje Dni otvorených pivníc v Malom Horeši miedzi TOP 10 podujatí v regióne.

Malom Kamenci prvýkrát v roku 2018 organizovali dni otvorených pivníc. Aj keď sa tu ľudia zaoberajú vinohradníctvom už celé storočia, v areáli starého kameňolomu sa začali budovať pivnice až začiatkom 90. rokov 20. storočia. V úžasnom prostredí je momentálne dokončených 24 pivníc. Dnes sa vedľa pivníc stavajú aj lisovne. Občianske združenie Aranybánya, ktoré organizuje podujatie v Malom Horeši, odporúča tento program tým, „ktorí sa zaujímajú o rodinné prostredie menších pivníc a nádherné suché biele vína, ako aj o vinné špeciality z kvalitného vína.“ 

V Strede nad Bodrogom sa miestne pivnice otvorili v roku 2019 tretíkrát s názvom „Stredanské víno – Dni otvorených pivníc”. Vinohradnícky spolok Streda nad Bodrogom usporadúva toto podujatie v jedinečnom prostredí bývalého lomu na tufu. V tomto lome sa nachádza cez 40 gazdovských pivníc, kde návštevníci môžu ochutnať predovšetkým rizling, furmint, lipovinu a ostatné vína a taktiež aj červené vína sú v niektorých pivniciach. 

Cieľom Dní otvorených pivníc je okrem spoznávania vinárskych oblastí aj pestovanie priamych ľudských kontaktov. Vinárstva vítajú hostí, aby si pozreli najkrajšie vínne pivnice v regióne. Počas dní otvorených pivníc sa okrem ochutnávania lahodných vín a chutného jedla publikum zabáva aj spevom a tancom, na návštevníkov tu čaká aj pravá jarmočná atmosféra, a predstavenie remeselných výrobkov. Organizátori od začiatku venovali veľkú pozornosť poskytovaniu priestoru malým výrobcom na predaj vlastných remeselných výrobkov.

Konkrétny termín, aktuálny program a vstupné na dni otvorených pivníc nájdete na webových resp. spoločenských stránkach obcí.

Open Cellar Days in Upper Medzibodrožie – Malý Horeš, Malý Kamenec, Streda nad Bodrogom (Kisgéres, Kiskövesd, Bodrogszerdahely)

Agriculture, rural tourism and, as part of this, wine tourism, which all were considered the outbreak point of the region, started to flourish in Medzibodrožie. There are also two wine regions in the Košice region. The first is the Tokaj wine region in the south-eastern tip of the region. The second is the wine region of eastern Slovakia, to which the Kráľovský Chlmec (Medzibodrožie) wine district also belongs. The region is famous for its tuff-carved cellars.

Local winemakers produce their wines in a classic way, so these wines are natural, most of which are recommended for direct consumption. The wines of this region are not available in shops and are very rarely encountered at exhibitions. In order to introduce and sell the wines of Medzibodrožie, open cellar days are organized in three villages of Upper Medzibodrožie for the wine-loving public.

The best known of the cellar days is the Acacia – Open Cellars Day in Malý Horeš, which dates back 11 years. The cellars in Malý Horeš are located in the acacia park, so the open cellar day in Malý Horeš traditionally takes place during acacia flowering, in May, jointly organized by the local government, the Polyhos winemakers and winemakers association and the Medzibodrožie EGTC, with the support of Košice County Municipality. The traditional event of wine – local gastronomy – local handicrafts – culture attracts thousands of visitors, providing special recreation for young and old.  A large number of visitors come not only from the region but mainly from Hungary, Romania, Ukraine and the Czech Republic, but you can also meet wine lovers from Austria and France. Visitors can taste nearly 50 types of wine within a 500-meter radius, can talk about the tricks of the winery and watch the rich cultural program that accompanies the event.

The Terra Incognita program, which organizes thematic itineraries and promotes the development of tourism in Košice County along the presentation of culture, traditions and historical monuments, consider this event to be in the TOP 10 of their events.

In 2018, open cellar days were held for the first time in Malý Kamenec. Although people have been involved in viticulture here for centuries, it was not until the early 1990s that wine cellars began to be built in the area of ​​the old quarry. In the wonderful environment, 24 cellars are currently completed. Today, press houses are also being built next to the cellars. The Aranybánya Civic Association, which organizes the event in Malý Kamenec, recommends this program to those “who are interested in the familiar environment of the smaller cellars and the beautiful dry white wines, as well as the special, meaningful, unique quality wine specialties.”

In Streda nad Bodrogom, the cellars were opened for the third time in 2019 by local winemakers in the framework of the event “Streda nad Bodrogom Wine – Open Cellars Day”. On the cellar day organized by the association of local winegrowers, those interested could taste local wines in more than twenty cellars carved into tuff. Participants were able to taste wines made primarily of riesling, furmint, hárslevelű, and mixed grapes, but some varieties of red wines can also be found in each cellar.

The aim of the Open Cellar Days is to cultivate direct human contacts in addition to getting to know the wine regions. The wineries welcome guests to see the most beautiful wine cellars in the region. On the cellar days, in addition to tasting delicious wines and delicious food, the audience is entertained by singing and dancing, but there is also a real fair atmosphere, a landing fair and handicrafts await the customers. From the beginning, the organizers have paid great attention to giving small producers space to sell their own handicraft products.

The specific date, current program and entrance fees of the cellar days can be found on the websites of the settlements, resp. for more information, visit the community page.

https://felvidek.ma/2019/05/nyitott-pincenapok-sorozata-a-bodrogkozben/https://felvidek.ma/2016/05/akacillat-nyitott-pincek-napja-kisgeresben-2/