Szinevéri-tó/Lake Synevir/Озеро Синевир

Synevyrs'ka Polyana, Zakarpattia Oblast, 90040, Synevyrs'ka Polyana Kárpátalja Zakarpattia 90040, Ukrajna


A Szinevéri-tó

Kárpátalja legnagyobb természetes tava, a Szinevéri-tó 989 méterrel a tengerszint feletti magasságban, a Szinevéri Nemzeti Parkban található. A Tó-havas lábánál elterülő természeti látványosság – melyet a helyiek tengerszemnek neveznek – területe 4-7 hektár, legmélyebb pontja 22-25 méter, közepes mélysége 8-10 méter, vízének hőmérséklete 12-18 °C.

A számos legenda övezte Szinevéri-tó az év minden szakában felejthetetlen élményt nyújt, s a vidékre látogató turisták egyik legkedveltebb célpontja. Hosszabb látogatás esetén kellemes séta közben körbesétálhatunk a tó körül kialakított sétálóösvényen.

A Szinevéri-tóhoz több legenda is kapcsolódik:

„Az egyik legenda szerint Szinnek (vagy Sziny) nevezték a gróf leányát, mely magyarul kéket jelent, azért nevezték így, mert szeme olyan kék volt, mint a Kárpátok ege.

A terület, ahol a tó található, egy gróf tulajdonában állt, aki gyakran járt ki ide munkásaihoz. Egy alkalommal elkísérte őt leánya is, aki a környéken sétálgatva gyönyörű furulyaszóra lett figyelmes. Követte a furulya hangját, így találkozott egy helyi ruszin pásztorlegénnyel, Vírrel.

A két fiatal azonnal megszerette egymást. Titokban találkozgattak, de elárulták őket, a lány apja pedig megölette a fiút: gyilkosai egy nagy sziklát hengerítettek rá a magasból. A leány ezt megtudta, s keserves sírásra fakadt ott, ahol szerelme meghalt. Az ő könnyeiből alakult ki a tó. A fiatal szerelmesek emlékét a tó közepén kiemelkedő halmon egy-egy őket ábrázoló, fából készült szobor őrzi”[1].

Egy másik legenda így szól a tó eredetéről:

„Réges-régen az erdőkben szabad emberek éltek, akik vadászattal és pásztorkodással foglalkoztak… Ám ez nem tartott örökké. Jött egy úr, aki keservessé tette az itteni emberek életét. A legkisebb vétségért is szigorúan megbüntette azokat.

Nagy baj történt egyszer – az uraság birkáira farkasok támadtak, és egy Iván nevű pásztorfiúnak egyetlen állata sem maradt. Nekibúsult Iván. Úgy döntött, nem várja meg az uraság büntetését, ezért elbúcsúzott a kedvesétől, és messzi földre vándorolt, a kék tengeren túlra…

Ám nem találta helyét a pásztor a távoli országban, minden nap kiment a tengerpartra, messzi otthonára gondolva. Egyszer így sóhajtott fel: »Tenger, legalább egy szempillantást vess a Verhovinára, a szülőföldemre!«És abban apillanatban csoda történt: a földet hirtelen áttörte a tenger, és elmosta a gonosz uraságot a szolgáival együtt. A víz pedig mindörökre ott maradt, olyan kéken és tisztán ragyogva, akára »tenger szeme».[2]

 

[1] Espán Margaréta. Szin és Vír szerelmének emléke. (In: https://tajgazda.hu/index.php/hu/96-tajerinto/770-szin-es-vir-szerelmenek-emleke)

[2] Legendák Kárpátalján: A Szinevéri-tó legendája. (In: https://karpatalja.ma/karpatalja/szines/legendak-karpataljan-a-szineveri-to-legendaja/

Lake Synevir

The largest natural lake in Transcarpathia, Lake Synevyr, is located at an altitude of 989 meters above sea level in the Synevyr National Park. The natural attraction, which locals call the sea eye, has an area of ​​4-7 hectares, the deepest point is 22-25 meters, its average depth is 8-10 meters, water temperature is 12-18 ° C.

Surrounded by many legends, Lake Synevyr offers an unforgettable experience at any time of year and is one of the most popular places among tourists visiting our region. In case of a longer trip, you can take a pleasant walk along the footpath around the lake.

Several legends are connected to Lake Synevyr:

According to one legend, the count’s daughter was called Syn’, because her eyes were blue as the sky over the Carpathians.

The area where the lake is located was owned by the count, who often came here to see his workers. One day he was accompanied by his daughter, who, walking around, heard the sound of a flute. She followed the sound of the flute and met a local Ruthenian shepherd named Vyr.

Two young people immediately fell in love. They met secretly, but they were betrayed, and the girl’s father ordered to kill the boy: his killers threw a large rock at him from above. The girl learned about it and began to cry bitterly where her lover died. From her tears a lake was formed. The memory of the young lovers is preserved by a wooden statue depicting them on a famous hill in the middle of the lake. [1]

Another legend about the origin of the lake:

“In ancient times, free people lived in the woods, hunting and grazing, but it did not last forever. A lord came and made people’s lives bitter. He severely punished them for even the slightest offense.

Once a great trouble happened – wolves attacked the sheep of the master, and the shepherd Ivan did not have any animals left. Ivan was upset. He decided not to wait for the punishment of the owner, so he said goodbye to his beloved one and traveled far beyond the blue sea …

But the shepherd did not find his place in a distant land, he went ashore every day, thinking about his distant home. He once sighed: “Sea, look at Verkhovyna, my homeland!” And at that moment a miracle happened: the earth was suddenly torn by the sea, which washed away the evil master and his servants. And the water remained there forever, blue and clear as the “sea eye”.[2]

[1] Espán Margaréta. Szin és Vír szerelmének emléke. (The memory of the love of Syn’ and Vyr) (In: https://tajgazda.hu/index.php/hu/96-tajerinto/770-szin-es-vir-szerelmenek-emleke)

[2] Legendák Kárpátalján: A Szinevéri-tó legendája. (Legends of Transcarpathia. The legend of lake Synevyr) (In: https://karpatalja.ma/karpatalja/szines/legendak-karpataljan-a-szineveri-to-legendaja/

Озеро Синевир

Найбільше природне озеро Закарпаття, озеро Синевир, розташоване на висоті 989 метрів над рівнем моря в національному природному парку Синевир. Природна пам’ятка, яку місцеві жителі називають морським оком, має площу 4-7 га, найглибша точка – 22-25 метрів, середня глибина – 8-10 метрів, температура води 12-18°С.

Оточене багатьма легендами, озеро Синевир пропонує незабутні враження в будь-яку пору року і є одним з найпопулярніших місць для туристів, які відвідують наш край. У випадку більш тривалої поїздки можна приємно прогулятися по пішохідній доріжці навколо озера.

З озером Синевир пов’язано кілька легенд:

«За однією з легенд, дочку графа звали Синь, бо її очі були блакитні, як небо над Карпатами.

Місцевістю, де розташоване озеро, володів граф, який часто приходив сюди до своїх робітників. Одного разу з ним також була його дочка, яка, прогулюючись по околицях, почула звук сопілки. Вона пішла вслід за звуком сопілки, а так зустріла місцевого русинського пастуха на ім’я Вир.

Двоє молодих людей відразу закохалися. Вони зустрічалися таємно, але їх зрадили, і батько дівчини наказав вбити хлопця: його вбивці навалили на нього згори великий камінь. Дівчина дізналася про це і почала гірко плакати там, де помер її коханий. З її сліз утворилося озеро. Пам’ять про юних закоханих зберігає дерев’яна статуя, що зображує їх на відомому пагорбі посеред озера».[1]

Інша легенда про походження озера:

«У давні часи в лісах жили вільні люди, які займалися полюванням і випасанням худоби, але це тривало не вічно. Прийшов пан, який зробив життя людей гірким. Він суворо карав їх навіть за найменшу провину.

Сталася одного разу велика біда — вовки напали на овець пана, а в пастуха Івана не залишилося жодної тварини. Іван засмутився. Він вирішив не чекати кари господаря, тому попрощався з коханою і помандрував далеко за синє море…

Але пастух не знайшов собі місця в далекій країні, щодня виходив на берег, думаючи про свій далекий дім. Він якось зітхнув: «Море, глянь на Верховину, батьківщину!» І в цю мить сталося диво: землю раптом розірвало море, яке змило злого пана з його слугами. І вода залишилася там навіки, блакитна й чиста, як «морське око».[2]

 

[1] Espán Margaréta. Szin és Vír szerelmének emléke. (Пам’ять про кохання Сині та Вира) (In: https://tajgazda.hu/index.php/hu/96-tajerinto/770-szin-es-vir-szerelmenek-emleke)

[2] Legendák Kárpátalján: A Szinevéri-tó legendája. (Легенди Закарпаття. Легенда озера Синевир) (In: https://karpatalja.ma/karpatalja/szines/legendak-karpataljan-a-szineveri-to-legendaja/