Szolyvai emlékpark és siratófal/Свалявський меморіальний парк/Svaliava Memorial Park and Wailing Wall

вулиця Верховинська, Свалява, Закарпатська область, 89320, Szolyva Kárpátalja Munkácsi járás 89300, Ukrajna


Szolyvai emlékpark és siratófal

A Szolyvai Emlékpark a második világháború végén, 1944 novemberében létesített egykori szolyvai gyűjtőtábor áldozatainak, a málenykij robot, illetve a szovjet megtorlás és a sztálini terror áldozatainak emléket állító park, melyet 1994 novemberében avattak fel.

Az alapkőletételre még 1990. november 24-én került sor.

Az emlékpark beépítési tervének elkészítésére 1991-ben Asztalos Éva ungvári építészt kérték fel, majd, miután még abban az évben elkészült a szükséges dokumentációs anyag, beindult maga az építkezés is. Az 1992 áprilisában bejegyzett Kárpátalja Alapítvány Tóth Mihály vezetésével megtartotta első ülését. Ezen elvi döntés született, miszerint az alapítvány felvállalja a Szolyvai Emlékpark építésének ügyét.

Az Emlékpark építésének költségeit magánszemélyek adakozásából, vállalatok hozzájárulásaiból, valamint az Illyés Gyula Közalapítvány támogatásából biztosították.

Az emlékpark a szolyvai gyűjtőtábor egyik temetőjének területén, az első világháborús szolyvai katonatemető szomszédságában létesült.

  1. november 27-én került sor a park, illetve a népnyelv által Siratófalnak elnevezett objektum felavatására.

1995-ben az emlékparkban a munkálatok tovább folytatódtak. 2004. november 20-án az elhurcolás 60. évfordulójának szentelt gyászszertartás keretében felavatták 126 magyarlakta település emléktábláit. A siratófalon elhelyezett gránitkőtáblákon több mint 5500 mártír neve olvasható.

A Szolyvai Emlékpark ma Közép-Kelet-Európa egyik legnagyobb emlékparkja, a Kárpát-medencei magyarság zarándokhelye. Az utóbbi időben egyre többen keresik fel Magyarországról, de elzarándokolnak ide a kelet-szlovákiai Kassa és Nagykapos térségéből, a romániai Szatmár megyéhez tartozó Halmiból, valamint nyugati országokból is.

 

Свалявський Меморіальний парк та Стіна плачу

Свалявський Меморіальний парк — меморіальний парк, створений для вшанування пам’яті жертв радянських репресій, заснованого у листопаді 1944 року свалявського сталінського табору, та був урочисто відкритий в листопаді 1994 року.

Перший камінь закладено 24 листопада 1990 року.

У 1991 році Ужгородську архітекторуу Єву Асталош попросили підготувати план будівництва меморіального парку, а потім, після того як було підготовлено необхідну документацію, розпочалося саме будівництво. Фонд «Закарпаття», зареєстрований у квітні 1992 року, провів своє перше засідання під керівництвом Михайла Товта. Тоді було прийнято принципове рішення, згідно з яким фонд взяв на себе будівництво Свалявського меморіального парку.

Витрати на будівництво Меморіального парку були забезпечені за рахунок приватних пожертв, внесків компаній та підтримки Громадського фонду імені Дюли Ійєша.

Меморіальний парк створено на території одного з кладовищ свалявського концтабору, поруч із свалявським військовим кладовищем часів Першої світової війни.

27 листопада 1994 року відбулося урочисте відкриття парку та об’єкта, який в народі називають Стіною плачу.

У 1995 році продовжилися роботи по облаштуванню меморіального парку. 20 листопада 2004 року в рамках траурної церемонії, присвяченої 60-річчю репресій, було урочисто відкрито меморіальні дошки 126 угорських населених пунктів. На гранітних плитах, розміщених на траурній стіні, можна прочитати імена понад 5500 мучеників.

Сьогодні Свалявський меморіальний парк є одним із найбільших меморіальних парків Центральної та Східної Європи, місцем паломництва угорців у Карпатському басейні. Останнім часом все більше людей з Угорщини відвідує його, а також сюди приїжджають з регіонів Кошице та Великих Капушан на сході Словаччини, Галмі, що належить до округу Сату Маре в Румунії, а також із західних країн.

 

Svaliava Memorial Park and Wailing Wall

The Svaliava Memorial Park is a memorial park created to honor the memory of the victims of Soviet repressions, established in November 1944 on the place of the former the Svalyava Stalinist camp, and was inaugurated in November 1994.

The first stone was laid on November 24, 1990.

In 1991, the Uzhhorod architect Eva Asztalos was asked to prepare a plan for the construction of the memorial park, and then, after the necessary documentation was prepared, the actual construction began. The Karpatalja Foundation, registered in April 1992, held its first meeting under the leadership of Mykhailo Tovt. At that time, a principled decision was made, according to which the foundation took over the construction of the Svaliava Memorial Park.

The costs for the construction of the Memorial Park were covered by private donations, company contributions and the support of the Gyula Illyes Public Foundation.

The memorial park was created on the territory of one of the cemeteries of the Svaliava concentration camp, next to the Svaliava military cemetery of the First World War.

On November 27, 1994, the grand opening of the park and the object popularly referred to as the Wailing Wall took place.

In 1995, work on the development of the memorial park continued. On November 20, 2004, as part of the mourning ceremony dedicated to the 60th anniversary of the repressions, memorial plaques of 126 Hungarian settlements were solemnly presented. The names of more than 5,500 martyrs can be read on the granite slabs placed on the mourning wall.

Today, Svaliava Memorial Park is one of the largest memorial parks in Central and Eastern Europe, a place of pilgrimage for Hungarians in the Carpathian Basin. Recently, more and more people from Hungary have been visiting it, as well as from the regions of Košice and Velke Kapusane in eastern Slovakia, Halmeu, which belongs to Satu Mare County in Romania, as well as from western countries.