Tiszacsomai Honfoglalási Emlék- és Szoborpark/Меморіальний парк у с. Чома/The memorial park for the conquest of the homeland and the sculpture park in the village of Csoma

Choma, Zakarpattia Oblast, 90250, Tiszacsoma Kárpátalja Beregszászi járás 90248, Ukrajna


Tiszacsomai Honfoglalási Emlék- és Szoborpark

A Vereckei-hágón tizenegy évszázaddal ezelőtt átkelt honfoglalók egyik csoportja – a Tisza menti rónaságra érve – a mai Tiszacsoma község mellett telepedett le, hogy gyepűvédő közösségként védje Magyarország északkeleti határát. Az egykor volt település később eltűnt a történelem viharaiban, ám régészeknek 1986 és 2003 között sikerült feltárniuk az ősi közösség temetőjét. Később 26 X. századi sírt tártak fel.

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 1996-ban emlékparkot hozott létre a honfoglalás kori temető területén.

Меморіальний парк здобуття батьківщини та парк скульптур в с. Чома

Група завойовників, які перетнули Верецький перевал одинадцять століть тому, прибула на побережжя річки Тиса та оселилася поблизу сучасного села Чома, щоб обороняти північно-східні кордони Угорщини. Пізніше колишнє поселення зникло в бурях історії, але з 1986 по 2003 рік археологам вдалося розкопати цвинтар стародавньої громади. Пізніше було розкопано що 26 гробниць Х століття.

У 1996 році Товариство Угорської Культури Закарпаття заснувало на території кладовища часів здобуття батьківщини меморіальний парк.

 

The memorial park for the conquest of the homeland and the sculpture park in the village of Csoma

A group of conquerors, who crossed the Veretske Pass eleven centuries ago arrived on the banks of the Tysa River and settled near the modern village of Csoma to defend the northeastern borders of Hungary. Later, the former settlement disappeared in the storms of history, but from 1986 to 2003, archaeologists managed to excavate the cemetery of the ancient community. Later, 26 more tombs from the 10th century were excavated.

In 1996, the Society of Transcarpathia Hungarian Cultural Association founded a memorial park on the territory of the cemetery that dates back to the time of the conquest of the homeland.