Ung-vidéki tájházak/Vidiecke domy v Použí/Folk House Museums in Použie region

Oborín 076 75, Abara Kassai kerület 076 75, Szlovákia


Tájházak az Ung-vidékén

Kisráska

Ung-vidék legrégebbi tájháza a kisráskai. A faluban már a 70-es években is működött tájház, majd az eredeti tájház 1984-ben alakult, akkor még egy hagyományos parasztházban, tiszta szobával, korhű bútorokkal és az Ung-vidéki emberek mindennapi  életét bemutató használati tárgyakkal. A tájháznak azonban új épületbe kellett költöznie, 1998-óta a református parókia három szobája ad otthont számára, működtetője a község és a helyi Csemadok alapszervezet. Ez az épület egy kúria, hűen tükrözi az épület korabeli egyházi stílusát. Megtalálhatóak itt az egyszerű házi szükségeket szolgáló használati tárgyak, kézi szerszámok, fúrás, faragás eszközei, kenderfeldolgozó eszközök, szövés eszközei, járom, lószerszámok, malmocska, üst, hímzett falidíszek. A kiállított tárgyak a falu lakosságának felajánlásából származnak.

A tájház és udvara azon túl, hogy a település népi értékeit bemutató kiállítóhely, egy rendezvények megvalósítására alkalmas közösségi tér is. Minden év augusztusában itt valósulnak meg a Tasnády napok, a környék szinte valamennyi kultúrcsoportja fellépett már a tájház udvarán.

Kaposkelecsény

Kaposkelecsény tájháza a község egyik legrégibb “négyablakos” épülete illetve portája hatalmas kerttel. Igazi nagygazda ház, amelyet egy sikeres magyarországi pályázatnak, a Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Bethlen Gábor Alap támogatásának köszönhetően vásárolt meg a Kaposkelecsényi Bercsényi Miklós Csemadok Alapszervezet 2017-ben. Felújítása pillanatnyilag is zajlik. A cél elejétől kezdve egy olyan közösségi központ kialakítása, ahol a község lakói egyrészt megőrizhetik az utókornak őseik hagyatékát, másrészt kulturált körülmények között képezhetik magukat, szórakozhatnak az oda berétők, harmadrészt pedig az, hogy különféle értékközvetítő rendezvények valósulhassanak meg benne és az udvarán.

Az épületben három szoba található, illetve konyha, kamra, mellékhelyiség és egy műhely működő asztalosgépekkel. Itt találkoznak a régióból, Kárpátaljáról, Erdélyből érkező fafaragók, akik a fiatalok tanításán túl maguk is alkotnak. Ők készítették a tájház kerítését és az udvaron álló szobrokat, a teljesség igénye nélkül Szent Lászlóról, Mátyás királyról, Álmos vezérről, Széchenyiről, II. Rákóczi Ferencről.Noha a felújítás még zajlik, a rendezvények sora valósul meg a tájházban 2017 óta. Az épület jelenleg is otthont ad néptáncoktatásra és népzenélésre, fafaragótáborok és egyéb közösségi programok kültéri és beltéri helyszíne. Teret ad népi mesterségek felelevenítésére, oktatására: fafaragás mellett kosárfonás, szövés, bőrműveskedés is zajlott már az udvarán. Kiváló helyszín falusi hagyományok felelevenítésére, népi játékok bemutatására, közösségi sport és ügyességi versenyek megrendezésére. Pihenőhelyként és akár szálláshelyként is funkcionál a helyi előadóknak, vendégeknek, turistáknak, gyermek- és iskoláscsoportoknak, az alkotótáborok résztvevőinek, valamint bázis a Petőfi Sándor Program ösztöndíjasának. Ami a jövőt illeti, alakul az állandó kiállítás egykori népi használati tárgyakból, továbbá helyismereti tárlat és információs pont lesz a község és a térség múltja, jelene iránt érdeklődők számára.

 

Csicser

Csicser község tájházát 2018-ban avatták fel. A tájházban a csicseriek a község messze nyúló múltját óhajtják a mindenkori látogató elé tárni: a múlt század elején történt események emlékeit, a valaha Csicserben élők használati eszközeit, ruházatát és emlékezetét. A régmúlt Csicsert láthatjuk, csodálhatjuk a bútorokban, szőttesekben, ágyneműkben, viseletekben és a bennük rejlő örömökben és bánatokban egyaránt.

A csicseri tájház jelképe mindazon tárgyaknak és érzéseknek, amelyeket falubéli elődök generációkon át magukkal hordoztak a bölcsőtől a sírig, továbbá emlékeztet, hogy kötelességünk mindazt az örökséget, amelyet ránk hagytak – akár tárgyak, akár mesék, népdalok, táncok formájában – megőriznünk, és továbbadnunk a következő generációknak. 

A tájház egy megújított palánkkerítést, valamint egy székely kaput is kapott. Maga a székelykapu tájidegen ugyan, éppen ezért szimbólumként szolgál a felavatott tájház előtt. Egy kapu, mely a múltat a jelennel és a jövővel köti össze, jelzi a lakosok hovatartozását és összetartozását. Csicser község nagy kinccsel lett gazdagabb. Van olyan Háza, ahol kellemes környezetben, méltóképpen ünnepelhet, emlékezhet a különféle rendezvényeken.

Abara

Az Abarán  található tájház egy 2017-2019 között zajló európai uniós projekt eredményeképpen jött létre. Az egykori használati tárgyak mellett a településen hagyományosnak számító halászatot mutatja be a tájház, továbbá kiinduló pontként funkcionál a projekt keretében kialakított rövid és hosszú tanösvények látogatói számára. Az érdeklődők megismerkedhetnek a térségben hagyományosnak számító halászat történetével és jelenével. Az ismeretterjesztést egy tanösvény is lehetővé teszi.

Vidiecke domy v Použí

Malé Raškovce

Najstarší vidiecky dom v regióne Použie sa nachádza v Malých Raškovciach. Už v 70-tých rokoch tu bol vidiecky dom, avšak pôvodný bol založený v roku 1984 v tradičnom sedliackom dome s čistou izbou, s originálnym zariadením a predmetmi znázorňujúcimi každodenný život ľudí v regióne Použie. Po niekoľkých rokoch sa však vidiecky dom musel presťahovať do iného objektu a od roku 1998 sa nachádza v troch izbách reformovanej farnosti, ktorej prevádzkovateľmi sú obec a miestna Základná organizácia Csemadoku. Táto budova je panským sídlom, ktorá verne odráža súčasný cirkevný štýl budovy. Nájdete tu jednoduché úžitkové predmety domácej potreby, ručné náradia, náradia na vŕtanie, rezbárske náradia, nástroje na spracovanie konope, tkacie nástroje, jarmo, konské náradie, mlynček, kotlík, vyšívané nástenné dekorácie. Exponáty pochádzajú od dedinčanov.

Vidiecky dom a jeho nádvorie sú výstavným miestom predstavujúcim ľudové hodnoty obce a sú tiež spoločenským priestorom vhodným na organizovanie akcií. Každoročne v auguste sa tu konajú Dni Tasnády, na nádvorí vidieckeho domu už účinkovali takmer všetky kultúrne skupiny z okolia.

Kapušianske Kľačany

Vidiecky dom v Kapušianskych Kľačanoch je najstaršou budovou so „štvoroknom” resp. s veľkým nádvorím a záhradou v obci. Dom bol zakúpený Základnou organizáciou Csemadok Miklósa Bercsényiho v roku 2017 vďaka získanej dotácie od Bethlen Gábor Alap. Jeho rekonštrukcia ešte stále prebieha. Od samého začiatku cieľom bolo vytvoriť také komunitné centrum, kde si obyvatelia obce môžu uchovať odkazy svojich predkov pre potomkov, vzdelávať sa v kultúrnych podmienkach, zabávať prichádzajúcich a organizovať rôzne hodnotné akcie nielen v dome ale aj na dvore.

V dome sa nachádzajú tri izby, resp. kuchyňa, komora, sociálne zariadenie a dielňa s fungujúcimi stolárskymi zariadeniami. Pravidelne sa tu stretávajú drevorezbári prichádzajúci z regiónu, z Ukrajiny a z Rumunska, ktorí okrem vzdelávania mládeže aj sami tu tvoria. Oni pripravili plot vidieckeho domu a taktiež aj rôzne sochy významných osôb stojace na dvore domu.

Aj keď renovácia stále prebieha, od roku 2017 sa vo vidieckom dome konali série podujatí.
V budove sa v súčasnosti vyučuje ľudový tanec a ľudová hudba, a tak aj vonkajšie a aj vnútorné priestory slúžia pre drevorezbárske tábory a ďalšie komunitné programy. Dom poskytuje priestory na oživenie a výučbu ľudových remesiel: na jeho dvore sa okrem drevorezbárstva  oboznamovalo aj s pletením košíkov, s tkaním a kožiarstvom. Je to vynikajúcim miestom na oživenie dedinských tradícií, predvádzanie ľudových hier, organizovanie komunitných športov a súťaží zručností. Slúži ako miesto odpočinku a dokonca poskytuje aj ubytovanie pre miestnych umelcov, hostí, turistov, skupiny detí a školákov, účastníkov tvorivých táborov. Čo sa týka budúcnosti, bude tu stála expozícia starých ľudových predmetov, ako aj miestna vedomostná výstava a informačné stredisko pre záujemcov o minulosť a súčasnosť obce a regiónu.

Čičarovce

Vidiecky dom v Čičarovciach bol odovzdaný v roku 2018. Vo vidieckom dome chcú obyvatelia obce odhaliť návštevníkovi ďalekosiahlu minulosť dediny: spomienky na udalosti zo začiatku minulého storočia, nástroje, oblečenie a spomienky na tých, ktorí v Čičarovciach kedysi žili. Môžeme vidieť a obdivovať elegantnú minulosť obce v nábytku, tkaninách, posteľnej bielizni, kostýmoch a v nich obsiahnutých radostiach i strastiach.

Čičarovský vidiecky dom je symbolom všetkých predmetov a pocitov, ktoré predkovia dediny po generácie nosili so sebou od narodenia až po smrť, a pripomína nám našu povinnosť uchovávať a odovzdávať všetko dedičstvo, ktoré nám zostalo, či už v podobe predmetov alebo rozprávok, ľudových piesní a tancov pre ďalšie generácie.

Vidiecky dom dostal aj zrekonštruované doskové oplotenie a bránu. Aj keď je samotná brána tzv. Székely nie domáca, slúži ako symbol, ktorá spája minulosť so súčasnosťou a budúcnosťou, naznačuje spolupatričnosť obyvateľov.

Oborín

Vidiecky dom v Oboríne vznikol vďaka dotácie z Európskej únie v rokoch 2017-2019. Popri niekdajších úžitkových predmetoch v dome je predstavené tradičné rybárstvo, ktoré prežívalo a aj v súčasnosti prežíva v obci a taktiež slúži ako východisko pre návštevníkov náučného chodníka tiež vybudovaného v rámci projektu.  

Folk House Museums in Použie region

Malé Raškovce

The oldest folk house museum in Použie is in Malé Raškovce. There was a folk house museum in the village as early as the 70’s, later the traditional type folk house museum was established in 1984, then in a traditional farmhouse, with a „clean room” (a representative, festive room), period furniture and objects depicting the daily life of the people of Použie. However, the folk house museum had to move to a new building, and since 1998 it has been replaced to three rooms of the Reformed vicarage, operated by the village and the local Csemadok Basic Organization. This building is a mansion, faithfully reflecting the building’s contemporary ecclesiastical style. Here you can find simple household items, hand tools, drilling, carving tools, hemp processing tools, weaving tools, yoke, harness, little mill, cauldron, embroidered wall decorations. The exhibits come from the offerings of the villagers.

In addition to the fact, that the exhibition place presents the folk values ​​of the settlement, the folk house museum and its courtyard are also a community space suitable for holding events. Every year in August the Tasnády Days take place here, almost all the cultural groups of the area have already performed in the courtyard of the folk house museum.

 

Kapušianske Kľačany

The folk house museum in Kapušianske Kľačany is one of the oldest “four-window” buildings and plots of the village with a huge garden. A real kulak house, which was bought in 2017 by the Miklós Bercsényi Csemadok Basic Organization in Kapušianske Kľačany – thanks to a successful Hungarian tender, the support of the State Secretariat for National Policy and the Gábor Bethlen Fund. It is currently being renovated. From the very beginning, the goal is to create a community centre where the inhabitants of the village can preserve the legacy of their ancestors for posterity, educate themselves in cultured conditions, entertain people and have events of high value in the museum and in the yard.

The building has three rooms, a kitchen, a pantry, a spear room and a workshop with working carpentry machines. This is where woodcarvers from the region, Transcarpathia and Transylvania meet, who in addition to teaching young people, also create their own pieces. They made the fence of the folk house museum and the statues in the yard. There are statues of St. Ladislaus, King Matthias, Álmos, Széchenyi, Francis II. Rákóczi etc.

Despite the ongoing renovation, the series of events have been taking place in the folk house museum since 2017. The building is currently home to folk dance lessons and folk music, as well as outdoor and indoor venues for woodcarving camps and other community programs. It provides a space for reviving and teaching folk crafts: carving, basketwork, weaving and leatherwork also took place in its yard. It is an excellent place to revive village traditions, show folk games, organize community sports and skill competitions. It serves as a resting place and even as an accommodation for performers, guests, tourists, groups of schoolchildren, participants of creative camps, and a base for the scholarship holder of the Sándor Petőfi Program. As for the future, there will be a permanent exhibition of former folk objects, as well as a local knowledge exhibition and an information point for those interested in the past and present of the village and the region.

 

Čičarovce

The folk house museum of Čičarovce village was inaugurated in 2018. In the museum, the people of Čičarovce try to reveal the far-reaching past of the village to the visitors: the memories of the events of the beginning of the last century, the tools, clothes and memories of those who once lived in Čičarovce. We can see and admire the past of Čičarovce in furniture, woven fabrics, bedding, traditional costumes and the joys and sorrows inherent in them.

The folk house museum in Čičarovce is a symbol of all the objects and feelings that the village’s ancestors carried for generations from the cradle to the grave, and reminds us of our duty to preserve and pass on for future generations all the heritage left to us, whether in the form of objects or tales, folk songs, dances.

The museum also received a renovated plank fence and a Szekler gate. Although the Szekler gate itself is foreign in this region, this is why it serves as a symbol in front of the inaugurated folk house museum. A gate that connects the past with the present and the future indicates the togetherness of the inhabitants and where they belong. The village of Čičarovce became richer with great treasure. There is a House where you can celebrate and remember various events in a pleasant environment.

 

Oborín

The folk house museum in Oborín was established as a result of an EU project between 2017-2019. In addition to the former objects of use, the folk house museum presents the traditional fishing in the settlement, and also serves as a starting point for the visitors of the short and long educational trails established within the framework of the project. Those interested can learn about the history and present of traditional fishing in the area. Dissemination of knowledge is also made possible by an educational trail.

http://www.vyletlodoubodrog.sk/–110-115-vizi-elmenyutvonal-megvalositasa-a-bodrog-es-eredetfolyoi-menten—skhu160111038—sajtokozlemeny